• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Aktivnosti
 • Pravosudna uprava
 • Sistematizacija broja nosilaca pravosudnih funkcija

  Utvrđivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima

  VSTV BiH je, na osnovu člana 17. tačka (25) Zakona o VSTV-u BiH, nadležan da, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, te nadležnim ministarstvima pravde i finansija, utvrđuje broj nosilaca pravosudne funkcije (sudije, dodatne sudije, tužioci i zamjenici glavnih tužilaca i stručni saradnici u općinskim sudovima).

  VSTV BiH periodično provodi reviziju utvđenog sistematizovanog broja nosilaca pravosudnih funkcija u svim sudovima i tužilaštvima u BiH. Takođe, revizija utvrđene sistematizacije se provodi i na osnovu pojedinačnih zahtjeva sudova i tužilaštava.

  Cilj revizije sistematizacije je da se utvrdi potreban broja nosilaca pravosudnih funkcija za rješavanje cjelokupnog godišnjeg priliva predmeta (prosječni godišnji priliv u prethodne tri godine) prema važećim orijentacionim normama. Potreban broj nosilaca pravosudnih funkcija za rješavanje neriješenih predmeta iskazuje se u godinama potrebnim za rješavanje svih neriješenih predmeta u sudu i tužilaštvu na određeni dan.

  3736 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1