• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Disciplinski postupci i odluke

  U skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je ovlašteno da prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima i odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima.

  Pritužbe na rad ili ponašanje sudija i tužilaca u ili izvan suda ili tužilaštva podnose se Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koji je ovlašten da provodi istragu po podnesenoj pritužbi, te ovisno o njenoj osnovanosti, pritužbu odbije ili prihvati i podnošenjem disciplinske tužbe pokrene disciplinski postupak pred prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

  U provedenom disciplinskom postupku, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine može izreći jednu ili više sljedećih disciplinskih mjera:

  • pismenu opomenu koja se javno ne objavljuje;
  • javnu opomenu;
  • smanjenje plaće za iznos do 50 posto, na period do jedne godine;
  • privremeno ili trajno upućivanje u drugi sud ili tužilaštvo;
  • premještanje s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije, ili s mjesta glavnog tužioca ili zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca;
  • razrješenje od dužnosti.

  Kao posebnu mjeru, umjesto ili uz disciplinsku mjeru, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine može, ako nađe za shodno, odrediti da sudija ili tužilac učestvuje u programima rehabilitacije, savjetovanju ili stručnom usavršavanju. Trajanje posebnih disciplinskih mjera utvrđuje disciplinska komisija zasebno u svakom predmetu.

  Sva prava i privilegije sudije ili tužioca koje proističu iz radnog odnosa, prestaju razrješenjem dužnosti sudije ili tužioca od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a sudiji ili tužiocu koji je razriješen dužnosti nije dozvoljeno da dalje vrši pravosudnu funkciju.

  Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pruža stručnu i administrativnu podršku disciplinskim komisijama, vodi evidencije o njihovom radu i donesenim odlukama, te informacije o zakazanim ročištima, kao i konačne disciplinske odluke, objavljuje na internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

  Više informacija o disciplinskim postupcima i odlukama možete pronaći u pratećim dokumentima/linkovima:
  • 1 - 1 / 1
  • 1