• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTS-a BiH
 • Odeljenje za upravljanje ljudskim resursima i administraciju

  Odjel za upravljanje ljudskim resursima i administraciju

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za upravljanje ljudskim resursima i administraciju:

  • Provođenje kadrovske politike VSTV-a BiH, primjenom strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u skladu sa ciljevima organizacije, i promocijom i provedbom pozitivnih praksi upravljanja ljudskim potencijalima;
  • Provođenje procedure zapošljavanja na svim pozicijama u VSTV-u BiH kao i na projektima koje provodi VSTV BiH, sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, uključujući sve procese koji se odnose na ostvarivanje prava iz radnog odnosa.
  • Priprema i provedba postupka ocjenjivanja zaposlenih primjenom okvira kompetencija i drugih relevantnih propisa;
  • Analiza potreba i priprema strategije i planova razvoja zaposlenih, obuka i stručnog usavršavanja, te provođenje procedure odobravanja obuka;
  • Uspostavljanje i ažuriranje evidencija iz radnih odnosa ili u vezi s radnim odnosima te izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
  • Vođenje odgovarajućih statističkih podataka o zaposlenima i izvještavanje;
  • Nadzor i vođenje evidencije o prisustvu na radu uz pomoć magnetnih kartica,
  • Ažuriranje, te učestvovanje sa IKT odjelom u razvoju HRM IT sistema i drugih baza podataka u skladu sa potrebama VSTV-a BiH;
  • Pružanje administrativne podrške funkcionisanju VSTV-a BiH, uključujući: uspostava i održavanje funkcionalne infrastrukture, tj. prostorija i opreme, kancelarijskog materijala i opreme, osiguravanje optimalnih radnih, tehničkih i higijenskih uslova u VSTV-u BiH, obavljanje poslova kuhinje VSTV-a BiH, te održavanje biblioteke VSTV-a BiH;
  • Odgovornost za zaduživanje tehničkih resursa na korištenje zaposlenicima, uključujući računare, laptope, printere, telefone i sličnu opremu; dodjelu elektronskih resursa zaposleni cima;
  • Osiguravanje efikasnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja VSTV-a BiH putem pisarnice i elektronskog sistema e-pisarnice VSTV-a BiH;
  • Uspostava, održavanje i organizacija rada voznog parka VSTV-a BiH, raspored vozača, koordinacija vožnji, servisiranje i nabavke za službena vozila VSTV-a BiH;
  • Koordinacija poslova prevođenja;
  • Saradnja sa nadležnim institucijama po svim pitanjima iz nadležnosti Odjela, a posebno sa Agencijom za državnu službu BiH;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada Odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1196 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1