• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odjel za pravna pitanja

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za pravna pitanja:

  • Praćenje i izvještavanje o aktivnostima nadležnih organa u odnosu na predlaganje i usvajanje propisa koji su od interesa za VSTV BiH i pravosuđe;
  • Pružanje stručne i administrativne podrške u vezi sa održavanjem sjednica vijeća, uključujući pripremu materijala za sjednice Vijeća i izradu odluka Vijeća iz djelokruga Odjela, pripremu nacrta dnevnog reda, upravljanje e-sjednicom, te izradu zapisnika i zaključaka, i informacija o izvršenju zaključaka;
  • Pružanje stručne i administrativne podrške nadležnoj stalnoj komisiji i radnim grupama Vijeća;
  • Učešće u aktivnostima iz djelokruga rada Odjela vezanim za eksterna radna tijela u koja je uključen VSTV BiH, te vanjskim radnim grupama iz nadležnosti Vijeća;
  • Priprema internih opštih akata, te pružanje pravnih savjeta, smjernica i administrativne podrške o zakonima, praksi i procedurama odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH i Kabinetu kao podrška njihovom radu kada je to potrebno;
  • Izrada nacrta opštih i pojedinačnih akata VSTV-a BiH iz nadležnosti Vijeća;
  • Pružanje konsultacija o pitanjima iz nadležnosti drugih odjela Sekretarijata VSTV-a BiH i Kabineta, kada je to potrebno;
  • Pripremanje informacija, izvještaja, analiza, mišljenja i drugih dokumenata o pravnim pitanjima koja se odnose na funkcioniranje VSTV-a BiH i pravosudnog sistema u BiH;
  • Priprema nacrta izjašnjenja, odgovora i ostalih pravnih podnesaka, u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima u kojima učestvuje Vijeće;
  • Vođenje evidencije o mandatu i statusu članova Vijeća;
  • Priprema nacrta rješenja o razrješenju člana Vijeća;
  • Priprema nacrta odgovora na tužbu nakon pokretanja upravnog spora pred Sudom BiH od strane člana Vijeća u slučaju njegovog razrješenja ili u slučaju utvrđene disciplinske odgovornosti u disciplinskom postupku;
  • Priprema nacrta odgovora na Apelaciju podnesenu pred Ustavnim sudom BiH od strane nosioca pravosudnih funkcija protiv odluka VSTV BiH u disciplinskom postupku.
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH iz nadležnosti Odjela;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1357 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1