• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTS-a BiH
 • Odeljenje za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima

  Odjel za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima

  11.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za unaprjeđenje efikasnosti i kvalitetarada u sudovima:

  • Pružanje podrške i sudjelovanje u izradi politika, strateških i drugih planskih dokumenata koji se odnose na rad sudova u BiH;
  • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada sudova;
  • Predlaganje i sprovođenje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje efikasnosti, kvaliteta i transparentnosti rada sudova;
  • Uspostavljanje i održavanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama iz domena rada sudova;
  • Izrada projektnih prijedloga i implementacija projekata u segmentu rada sudova;
  • Koordinacija svih projekata koji se odnose na rad sudova;
  • Praćenje statističkih pokazatelja kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unaprjeđenja rada sudova;
  • Praćenje, analiza i pružanje podrške sudovima u pripremi i izvršenju budžeta;
  • Analiza potreba i izrada prijedloga tema za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija, u saradnji sa Odjelom za sudsku dokumentaciju i edukaciju;
  • Praćenje materijalno-tehničke osposobljenosti sudova, predlaganje mjera i podrška u procesu uspostavljanja standardiziranih uslova rada;
  • Nadzor nad primjenom uspostavljenih kvantitativnih i kvalitativnih kriterija za razvoj karijere jačanjem mehanizama međusobne povezanosti različitih faza karijere u pravosuđu, sa ciljem postizanja efektivnijeg i efikasnijeg pravosuđa;
  • Unaprjeđenje sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosudnom sistemu, naročito u odnosu na izradu kriterija za ocjenjivanje sudija;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanja utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1255 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1