• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTS-a BiH
 • Odjel za evropske integracije i strateško planiranje

  Odjel za evropske integracije i strateško planiranje

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za evropske integracije i strateško planiranje:

  • Učešće u svim aktivnostima iz nadležnosti VSTV-a BiH vezanim za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji, koje se odnose na poslove koordinacije iz oblasti strategija i politika evropskih integracija, s ciljem osiguranja efikasne interne koordinacije procesa evropskih integracija;
  • Poslovi saradnje sa Direkcijom za evropske integracije u koordinaciji usklađivanja pravnog sistema BiH sa acquis-em;
  • Kreiranje i implementacija mehanizama praćenja i izvještavanja rukovodstva o ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH;
  • Pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške u radu radnih tijela i stalnih komisija iz djelokruga rada Odjela;
  • Saradnja s relevantnim institucijama i organizacijama vezano za ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija;
  • Koordinacija postupka srednjoročnog planiranja, izrada potrebnih materijala i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške u pripremi srednjoročnog plana rada;
  • Koordinacija postupka godišnjeg programiranja, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH, priprema godišnjeg programa rada i izvještaja o njegovoj realizaciji;
  • Kreiranje i implementacija mehanizama praćenja pokazatelja uspjeha i rezultata, te izvještavanje o ispunjavanju obaveza utvrđenih planskim dokumentima VSTV-a BiH, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH;
  • Saradnja s relevantnim institucijama i organizacijama uključenim u provedbu Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP), učešće u radu radnih tijela SRSP-a i pripremi relevantnih izvještaja;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  2026 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1