• logo
 • osnovna stranica
 • Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • VSTS BiH
 • Savjet
 • Predsjedništvo VSTS-a BiH

  Predsjedništvo VSTS-a BiH

  Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH/Savjet) uređena je organizacija i način rada VSTS-a BiH.

  Predsjedništvo čine predsjednik, dva potpredsjednika VSTS-a BiH i drugi članovi VSTS-a BiH koji rade u VSTS-u BiH po osnovu punovremenog radnog angažmana.

  Predsjedništvo ima sljedeće zadatke i nadležnosti:

  • nadgleda obavljanje svih aktivnosti Sekretarijata. Nadzor se, između ostalog, obavlja kroz redovne sastanke Kolegija, sastanke sa direktorom i zamjenikom direktora i putem redovnih izvještaja Sekretarijata; 
  • prati provođenje odluka Savjeta i vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće postupke izvještavanja; 
  • prati provedbu Strategije VSTS-a BiH, vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće i redovne postupke izvještavanja Savjeta, te predlaže Savjetu neophodne izmjene Strategije; 
  • analizira prijedlog budžeta VSTS-a BiH i priprema konačni prijedlog kojeg usvaja Savjet; 
  • odobrava zahtjeve za rebalansom budžeta za projekte koje finansiraju donatori; 
  • prati izvršenje budžeta Savjeta i izvršenje donatorskih sredstava, te vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće i redovne postupke izvještavanja Savjetu; 
  • razmatra nacrt Godišnjeg izvještaja VSTS-a BiH i dostavlja nacrt Savjetu na usvajanje;
  • prati radne uslove i unutrašnje radno okruženje u Sekretarijatu i Kancelariji disciplinskog tužioca i o tome izvještava Savjet jednom godišnje; 
  • predlaže godišnji plan sjednica Savjeta koji usvaja Savjet; 
  • usvaja detaljan priručnik za pripremu sjednica Savjeta i izvršenje odluka Savjeta na prijedlog zamjenika direktora;
  • odobrava plan godišnjih odmora za glavnog disciplinskog tužioca, direktora i zamjenika direktora;
  • usvaja plan godišnjih odmora za članove Predsjedništva koji se dostavlja Savjetu;
  • odlučuje o raspoređivanju uredskog prostora u VSTS-u BiH nakon konsultacija sa direktorom, zamjenikom direktora i glavnim disciplinskim tužiocem.
  • Predsjedništvo odlučuje konsenzusom. Ukoliko se konsenzus ne postigne odlučuje VSTS BiH. Članovi Predsjedništva mogu odlučiti da određeni član Predsjedništva bude odgovoran za posebne zadatke koji se nalaze na navedenom spisku dužnosti i nadležnosti.

  Takođe, članovi Predsjedništva imaju kolektivnu odgovornost za obavljanje dužnosti i sastaju se da razmotre i odluče o važnim pitanjima.

  Predsjedništvo izvještava VSTS BiH pismenim putem o svojim aktivnostima svaka tri mjeseca. Izvještaj priprema šef Kabineta. Pored toga, predsjednik i potpredsjednici podnose izvještaj o njihovim aktivnostima na sjednici Savjeta.

  Članovi Predsjedništva VSTS BiH su:

  Halil Lagumdžija, predsjednik VSTS-a BiH
  Sanela Gorušanović-Butigan, potpredsjednica VSTS-a BiH
  Biljana Simeunović, potpredsjednica VSTS-a BiH
  Sanin Bogunić, član VSTS-a BiH

  588 PREGLEDA
  Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH
  • 1 - 1 / 1
  • 1