• logo
 • Pravosuđe Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj

  Login za članove

  Molimo unesite podatke za pristup korisničkom računu (KR).
 • Prijava preko JPK pristupnog broja
 • Zaboravili ste šifru?
  Servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ je poboljšan novim funkcionalnostima a način njihovog korištenja objašnjen je u Uputstvu za korištenje servisa.Molimo Vas da se, ukoliko primjetite problem u radu sa servisima. javite na e-mail: predmeti@pravosudje.ba
  E-SUD Aplikacija
  Mobilna aplikacija "E-SUD" korisnicima daje mogućnost korištenja svih funkcionalnosti servisa za pristup sudskim predmetima putem telefona.
  Skinite aplikaciju na:
  Sve probleme u radu mobilne verzije servisa, molimo Vas da javite na e-mail: mobilne.aplikacije@pravosudje.ba