• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

  27.07.2017.

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije, a posebno za:

  a) stručno usavršavanje sudija i tužilaca, te nadzor i savjetovanje entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem i provođenjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
  b) uspostavljanje saradnje sa javnim pravnim fakultetima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje u svrhu unapređenja nastavnih planova;
  c) utvrđivanje minimuma odnosno maksimuma stručne obuke za sudije i tužioce na godišnjem nivou;
  d) utvrđivanje obima i nadzora nad provođenjem početne obuke za novoizabrane sudije ili tužioce;
  e) odobravanje godišnjeg izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
  f) prikupljanje, obradu, pohranjivanje, objavljivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata i odlučivanje o pristupu bazi sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.
  Članovi Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju su:

  a) Sanin Bogunić,
  b) Lejla Hadžić,
  c) Sanela Gorušanović- Butigan,
  d) Snježana Petković,
  e) Jadranka Stanišić.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

  Prikazana vijest je na:
  3187 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

  27.07.2017.

  Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije, a posebno za:

  a) stručno usavršavanje sudija i tužilaca, te nadzor i savjetovanje entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem i provođenjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
  b) uspostavljanje saradnje sa javnim pravnim fakultetima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje u svrhu unapređenja nastavnih planova;
  c) utvrđivanje minimuma odnosno maksimuma stručne obuke za sudije i tužioce na godišnjem nivou;
  d) utvrđivanje obima i nadzora nad provođenjem početne obuke za novoizabrane sudije ili tužioce;
  e) odobravanje godišnjeg izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
  f) prikupljanje, obradu, pohranjivanje, objavljivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata i odlučivanje o pristupu bazi sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.
  Članovi Stalne komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju su:

  a) Sanin Bogunić,
  b) Lejla Hadžić,
  c) Sanela Gorušanović- Butigan,
  d) Snježana Petković,
  e) Jadranka Stanišić.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju.