• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Aktivnosti
 • Pravosudna uprava
 • Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju

  Pravilnici o unutrašnjem sudskom poslovanju

  VSTV BiH je donijelo Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12, 40/14, 54/17, 60/17, 30/18, 83/22 i 1/23). Ovim Pravilnikom se uređuje organizacija i način unutrašnjeg poslovanja općinskih i kantonalnih sudova, Osnovnog i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i druga pitanja značajna za unutrašnje sudsko poslovanje.

  Ministarstvo pravde Republike Srpske je donijelo Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 9/14, 71/17, 67/18n i 6/19). Ovim Pravilnikom se uređuje organizacija i način unutrašnjeg poslovanja osnovnih, okružnih, okružnih privrednih, Višeg privrednog i Vrhovnog suda Republike Srpske i druga pitanja značajna za unutrašnje sudsko poslovanje.

  Primjenom Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova sudske uprave, kancelarijskog poslovanja i drugih poslova značajnih za unutrašnje poslovanje sudova.

  Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju (FBiH i BDBiH)


  6625 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1