• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova

  27.07.2017.

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti efikasnosti i kvaliteta rada sudova, a posebno:

  1. razmatra i priprema strateške i planske dokumente vezane za efikasan i kvalitetan rad sudova, te predlaže Vijeću potrebne mjere u cilju unaprjeđenja njihovog rada;
  2. analizira informacije i dokumente drugih institucija i organizacija koji utječu direktno ili indirektno na rad sudova;
  3. razmatra prijedloge načina statističkog izvještavanja, analizira podatke o radu sudova uzimajući u obzir standarde efikasnosti, predlaže odgovarajućim stalnim komisijama i radnim grupama Vijeća potrebne nove ili izmjene i dopune postojećih izvještaja u CMS/TCMS sistemu, kao i Vijeću korektivne mjere s ciljem unapređenja efikasnosti i kvalitete rada sudova;
  4. prati rad sudova po vrstama predmeta koji su od posebnog značaja zbog interesa javnosti ili drugih strateških ciljeva;
  5. nadzire rješavanje predmeta u sudovima posredstvom primjene zaključaka, odluka, uputstava i drugih akata Vijeća koji utiču na efikasnost i kvalitet rada sudova, te predlaže Vijeću konkretne mjere za unapređenja njihovog provođenja;
  6. analizira primjenu i efekte važećih orijentacijskih mjerila, optimalnih i predvidivih rokova u radu sudova i predlaže njihove izmjene i dopune;
  7. utvrđuje kriterije, obrasce i ostale akte za ocjenjivanje rada sudija, uključujući davanje tumačenja ovih akata, kao i rješavanje po prigovorima na ocjene rada;
  8. utvrđuje konačan prijedlog instrukcija za pripremu budžetskih smjernica za sudove, i daje prijedloge za unapređenje sistema budžetiranja, finansiranja i materijalno-tehničkih uslova rada sudova, te razmatra nacrte i prijedloge budžeta pravosudnih institucija;
  9. razmatra postupanja i specifične upite sudova u odnosu na primjenu dokumenata i zaključaka vezanih za efikasnost i kvalitet rada sudova, te izradu nacrta budžeta, kao i instrukcija usvojenih od strane Komisije i usvaja konkretne zaključke;
  10. daje preporuke Vijeću na pravilnike o unutrašnjoj sistematizaciji sudova, zahtjeve za izmjenu broja nosilaca pravosudnih funkcija, te ostale zahtjeve vezane za produženje mandata dodatnih sudija, privremeno upućivanje sudije u drugi sud kao i odobravanje odsustva nosioca pravosudne funkcije na period kraći od šest sedmica odsustva;
  11. sarađuje sa drugim stalnim komisijama i daje inicijativu Vijeću u pogledu izmjena i dopuna zakona, analizira potrebe i prijedloge tema za provođenja edukacija;
  12. razmatra projektne ideje i daje savjete i stručnu podršku u vezi implementacije projekata koji su od značaja za rad sudova;
  13. učestvuje u postupcima srednjoročnog planiranja i godišnjeg programiranja Vijeća;
  14. predlaže Vijeću donošenje i drugih mjera potrebnih za uspostavljanje efikasnog, kvalitetnog i transparentnog pravosuđa;
  15. izvještava Vijeće o svim strateškim pitanjima u kojim je potrebna odluka Vijeća.

  Članovi Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova su:

  1. Srđan Forca,
  2. Sanela Gorušanović-Butigan,
  3. Jadranka Stanišić,
  4. Mustafa Šabić,
  5. Halil Lagumdžija.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima i Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje.

  Prikazana vijest je na:
  3436 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova

  27.07.2017.

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti efikasnosti i kvaliteta rada sudova, a posebno:

  1. razmatra i priprema strateške i planske dokumente vezane za efikasan i kvalitetan rad sudova, te predlaže Vijeću potrebne mjere u cilju unaprjeđenja njihovog rada;
  2. analizira informacije i dokumente drugih institucija i organizacija koji utječu direktno ili indirektno na rad sudova;
  3. razmatra prijedloge načina statističkog izvještavanja, analizira podatke o radu sudova uzimajući u obzir standarde efikasnosti, predlaže odgovarajućim stalnim komisijama i radnim grupama Vijeća potrebne nove ili izmjene i dopune postojećih izvještaja u CMS/TCMS sistemu, kao i Vijeću korektivne mjere s ciljem unapređenja efikasnosti i kvalitete rada sudova;
  4. prati rad sudova po vrstama predmeta koji su od posebnog značaja zbog interesa javnosti ili drugih strateških ciljeva;
  5. nadzire rješavanje predmeta u sudovima posredstvom primjene zaključaka, odluka, uputstava i drugih akata Vijeća koji utiču na efikasnost i kvalitet rada sudova, te predlaže Vijeću konkretne mjere za unapređenja njihovog provođenja;
  6. analizira primjenu i efekte važećih orijentacijskih mjerila, optimalnih i predvidivih rokova u radu sudova i predlaže njihove izmjene i dopune;
  7. utvrđuje kriterije, obrasce i ostale akte za ocjenjivanje rada sudija, uključujući davanje tumačenja ovih akata, kao i rješavanje po prigovorima na ocjene rada;
  8. utvrđuje konačan prijedlog instrukcija za pripremu budžetskih smjernica za sudove, i daje prijedloge za unapređenje sistema budžetiranja, finansiranja i materijalno-tehničkih uslova rada sudova, te razmatra nacrte i prijedloge budžeta pravosudnih institucija;
  9. razmatra postupanja i specifične upite sudova u odnosu na primjenu dokumenata i zaključaka vezanih za efikasnost i kvalitet rada sudova, te izradu nacrta budžeta, kao i instrukcija usvojenih od strane Komisije i usvaja konkretne zaključke;
  10. daje preporuke Vijeću na pravilnike o unutrašnjoj sistematizaciji sudova, zahtjeve za izmjenu broja nosilaca pravosudnih funkcija, te ostale zahtjeve vezane za produženje mandata dodatnih sudija, privremeno upućivanje sudije u drugi sud kao i odobravanje odsustva nosioca pravosudne funkcije na period kraći od šest sedmica odsustva;
  11. sarađuje sa drugim stalnim komisijama i daje inicijativu Vijeću u pogledu izmjena i dopuna zakona, analizira potrebe i prijedloge tema za provođenja edukacija;
  12. razmatra projektne ideje i daje savjete i stručnu podršku u vezi implementacije projekata koji su od značaja za rad sudova;
  13. učestvuje u postupcima srednjoročnog planiranja i godišnjeg programiranja Vijeća;
  14. predlaže Vijeću donošenje i drugih mjera potrebnih za uspostavljanje efikasnog, kvalitetnog i transparentnog pravosuđa;
  15. izvještava Vijeće o svim strateškim pitanjima u kojim je potrebna odluka Vijeća.

  Članovi Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova su:

  1. Srđan Forca,
  2. Sanela Gorušanović-Butigan,
  3. Jadranka Stanišić,
  4. Mustafa Šabić,
  5. Halil Lagumdžija.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima i Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje.