• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava

  27.07.2017.

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava, a posebno za:

  1. razmatranje strateških pitanja i analiziranje podataka u vezi sa trenutnom situacijom u tužilaštvima u BiH;
  2. identificiranje problema i predlaganje potrebne reforme u cilju unapređenja rada tužilaštava u BiH, te pomaganje u postizanju konsenzusa unutar Vijeća i među tužiocima u BiH za takve reforme;
  3. razmatranje informacije i analiziranje podataka u vezi sa finansiranjem i budžetima tužilaštava (uključujući i njihove ostvarene prihode), te predlaganje mjera za unapređenje sistema finansiranja i materijalno-tehničkih uslova rada tužilaštava;
  4. utvrđivanje orijentacionih normativa za praćenje rada tužilaca, te praćenje primjene i efekata primjene Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u BiH;
  5. utvrđivanje kriterija, obrazaca i ostalih akata za ocjenjivanje rada tužilaca, uključujući davanje tumačenja ovih akata i mišljenja po prigovorima na ocjene rada;
  6. razmatranje godišnjih izvještaja o radu tužilaštava i godišnjih planova rada tužilaštava, te utvrđivanje nacrta obrazaca za godišnje i periodične statističke izvještaje o radu;
  7. praćenje izrade i realizacije planova rješavanja starih predmetima u tužilaštvima;
  8. praćenje statističkih pokazatelja kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unapređenja rada tužilaštava;
  9. analiziranje uzroka neažurnosti rada pojedinih tužilaštava, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje;
  10. praćenje rada tužilaštava na vrstama predmeta od posebnog značaja, poput predmeta ratnih zločina i najtežih oblika organiziranog kriminala i korupcije;
  11. davanje preporuka Vijeću u vezi sa zahtjevima tužilaštava za davanje saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj sistematizaciji i zahtjevima za izmjenu utvrđenog broja nosilaca pravosudnih funkcija;
  12. davanje preporuka Vijeću u vezi sa upućivanjem tužilaca na privremeno obavljanje dužnosti u drugom tužilaštvu;
  13. odlučivanje o odsustvima tužilaca koja su kraća od šest sedmica (o čemu obavještava Vijeće) i davanje preporuka Vijeću u vezi sa odsustvima koja traju duže od šest sedmica;
  14. saradnja sa glavnim tužiocima i profesionalnim udruženjima tužilaca na svim nivoima u BiH;
  15. učešće u planiranju i implementaciji projekata koji su od značaja za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava;
  16. iniciranje izmjena i dopuna zakona koje su od značaja za tužilački sistem;
  17. unapređenje odnosa tužilaštava sa javnosti i medijima.

  Članovi Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava su:

  1. Biljana Simeunović,
  2. Sanin Bogunić ,
  3. Željka Radović,
  4. Slavo Lakić,
  5. Snježana Petković.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje.

  Prikazana vijest je na:
  3574 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava

  27.07.2017.

  Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava, a posebno za:

  1. razmatranje strateških pitanja i analiziranje podataka u vezi sa trenutnom situacijom u tužilaštvima u BiH;
  2. identificiranje problema i predlaganje potrebne reforme u cilju unapređenja rada tužilaštava u BiH, te pomaganje u postizanju konsenzusa unutar Vijeća i među tužiocima u BiH za takve reforme;
  3. razmatranje informacije i analiziranje podataka u vezi sa finansiranjem i budžetima tužilaštava (uključujući i njihove ostvarene prihode), te predlaganje mjera za unapređenje sistema finansiranja i materijalno-tehničkih uslova rada tužilaštava;
  4. utvrđivanje orijentacionih normativa za praćenje rada tužilaca, te praćenje primjene i efekata primjene Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u BiH;
  5. utvrđivanje kriterija, obrazaca i ostalih akata za ocjenjivanje rada tužilaca, uključujući davanje tumačenja ovih akata i mišljenja po prigovorima na ocjene rada;
  6. razmatranje godišnjih izvještaja o radu tužilaštava i godišnjih planova rada tužilaštava, te utvrđivanje nacrta obrazaca za godišnje i periodične statističke izvještaje o radu;
  7. praćenje izrade i realizacije planova rješavanja starih predmetima u tužilaštvima;
  8. praćenje statističkih pokazatelja kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unapređenja rada tužilaštava;
  9. analiziranje uzroka neažurnosti rada pojedinih tužilaštava, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje;
  10. praćenje rada tužilaštava na vrstama predmeta od posebnog značaja, poput predmeta ratnih zločina i najtežih oblika organiziranog kriminala i korupcije;
  11. davanje preporuka Vijeću u vezi sa zahtjevima tužilaštava za davanje saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj sistematizaciji i zahtjevima za izmjenu utvrđenog broja nosilaca pravosudnih funkcija;
  12. davanje preporuka Vijeću u vezi sa upućivanjem tužilaca na privremeno obavljanje dužnosti u drugom tužilaštvu;
  13. odlučivanje o odsustvima tužilaca koja su kraća od šest sedmica (o čemu obavještava Vijeće) i davanje preporuka Vijeću u vezi sa odsustvima koja traju duže od šest sedmica;
  14. saradnja sa glavnim tužiocima i profesionalnim udruženjima tužilaca na svim nivoima u BiH;
  15. učešće u planiranju i implementaciji projekata koji su od značaja za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada tužilaštava;
  16. iniciranje izmjena i dopuna zakona koje su od značaja za tužilački sistem;
  17. unapređenje odnosa tužilaštava sa javnosti i medijima.

  Članovi Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava su:

  1. Biljana Simeunović,
  2. Sanin Bogunić ,
  3. Željka Radović,
  4. Slavo Lakić,
  5. Snježana Petković.

  Podršku u radu ovoj stalnoj komisiji pruža Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje.