• logo
 • osnovna stranica
 • High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

  Go to main content
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Public Relations
 • Access to Information
 • Law on freedom of access to information at the level of B&H institutions

  Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine

  23.01.2024.
  Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. augusta 2023. godine, i na 8. sjednici Doma naroda, održanoj 30. augusta 2023. godine, usvojila je Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/23)

   Ovaj zakon stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 13. septembra 2023. godine.

  Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13).

  • 1 - 1 / 1
  • 1