• logo
 • osnovna stranica
 • High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

  Go to main content
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Activities
 • Judicial Administration
 • Statute on limitation of judicial and prosecutorial cases

  Zastarjelost predmeta u sudovima i tužilaštvima

  VSTV BiH prikuplja i analizira odluke tužilaštava i sudova kojim se rad na predmetu obustavlja zbog proteka zakonom određenog roka za nastupanje zastarjelosti krivičnog i prekršajnog gonjenja.

  Kroz ovu aktivnost se provodi nadzor u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti sudija i tužilaca za protek roka za nastupanje zastarjelosti krivičnog i prekršajnog gonjenja. Također, na ovaj način se osigurava da tužilaštva i sudovi odluke o obustavi postupka zbog nastupanja zastarjelosti na odgovarajući način evidentiraju u sistemu za upravljanje predmetima.

  3336 VIEWS
  • 1 - 1 / 1
  • 1