• logo
 • osnovna stranica
 • High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

  Go to main content
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osnovne informacije i nadležnosti

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) ima nadležnost (član 17. Zakona o VSTVBiH) da prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima.

  Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) vrši dužnost tužioca (član 64. Zakona o VSTVBiH) u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti sudija ili tužilaca. Ured je odgovoran za procjenu pravne valjanosti pritužbi, istraživanje navoda protiv sudija ili tužilaca o povredi dužnosti, te za pokretanje disciplinskih postupaka i zastupanje predmeta disciplinskih prekršaja pred disciplinskim komisijama Vijeća. Ured pokreće istrage na vlastitu inicijativu ili po pritužbi, koju može podnijeti svaka osoba ili institucija ili organizacija, a koja mora biti dostavljena Uredu disciplinskog tužioca u pismenoj formi uz dokaze koji potkrepljuju pritužbu (član 81. Poslovnika VSTV-a). Uslov pismene forme ispunjava i slanje pritužbe putem e-maila.

  Kako je detaljno objašnjeno u gore navedenoj brošuri koju je objavio Ured, nakon što Ured primi pritužbu, ona se unosi u registar pritužbi, te se vrši prethodna provjera navoda pritužbe i donošenje odluke o provođenju istrage ili odbacivanju pritužbe (član 82. i član 83. stav 1. Poslovnika VSTV-a ). Ured će odbaciti pritužbu u sljedećim slučajevima: ako je pritužba izvan nadležnosti Vijeća; ako se pritužba ne odnosi na ponašanje ili postupanje koje predstavlja disciplinski prekršaj; ako je navodna povreda dužnosti sudije ili tužioca neznatna; ako je nastupila zastara pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka; ako je pritužba podnesena u svrhu neprimjerenog utjecaja na postupak koji je u toku pred sudom ili tužilaštvom; ako je pritužba nerazumljiva; ako je o istoj stvari ranije donesena odluka. U slučajevima provođenja istrage, po njenom okončanju Ured će na osnovu dostavljenih dokaza od podnosioca pritužbe i ostalih prikupljenih dokaza donijeti konačnu odluku da li utvrđeno činjenično stanje opravdava pokretanje disciplinskog postupka pred Vijećem.

  Kontakt adresa:

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Ured disciplinskog tužioca
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
  https://udt.pravosudje.ba

  • 1 - 1 / 1
  • 1