• logo
 • osnovna stranica
 • High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

  Go to main content
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Routeri za potrebe Pravosudnog informacionog sistema , Broj nabavke: 05-16-4-2229/23

  19.06.2023.

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci roba – Routeri za potrebe Pravosudnog informacionog sistema u Bosni i Hercegoviniiz programa„EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rok za podnošenje ponuda je 17.07.2023. godine.

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  a) sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba. Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 - 588, fax: 033 / 707 - 550, e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba;

  b) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja će biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.
  200 VIEWS

  Mrežna oprema za potrebe Pravosudnog informacionog sistema , Broj nabavke: 05-16-4-2232/23

  19.06.2023.

  Mrežna oprema za potrebe Pravosudnog informacionog sistema,

  Broj nabavke: 05-16-4-2232/23

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci mrežne opreme za potrebe Pravosudnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini iz programa „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rok za podnošenje ponuda je 16.08.2023. godine.

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  a) sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba. Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 - 588, fax: 033 / 707 – 550, e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba
  b) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.


  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja će biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  184 VIEWS

  Nadogradnja DLP rješenja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  16.06.2023.

  Predmet nabavke: Nadogradnja DLP rješenja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Broj nabavke: 05-16-4-2214/23

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci roba – Nadogradnje DLP rješenja za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini iz programa „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019), finansiranog sredstvima Europske unije. Rok za podnošenje ponuda je 17.07.2023. godine.

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  a) sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba.Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 - 588, fax: 033 / 707 - 550, e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba

  b) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja će biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  217 VIEWS

  Uputstvo za pristup tenderskoj dokumentaciji

  U ovom dijelu moguće je preuzeti tenderske dokumentacije za postupke nabavki koje se provode u skladu sa međunarodnim sporazumom.

  Preuzimanje tenderske dokumentacije je moguće na način opisan u priloženom Uputstvu.


  • 1 - 4 / 4
  • 1