• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Predmet nabavke: Radne stanice za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  04.12.2023.

  Predmet nabavke: Radne stanice za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Broj nabavke: 05-16-4-3983/23 Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačkovijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci roba – Radne stanice za potrebe Visokog sudskog itužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izprograma „EU podrška reformama pravosuđa uBiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rokza podnošenje ponuda je 03.01.2024. godine.

  Tenderskadokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeliponuđač:

  1. a) sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba.Ukolikoponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra zapreuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri danaod dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se daje ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu jedostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovunabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 - 588, fax: 033 / 707 - 550,e-mail:  
  2. b)lično preuzimanje uprostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanjaće biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  262 PREGLEDA

  Uputstvo za pristup tenderskoj dokumentaciji

  U ovom dijelu moguće je preuzeti tenderske dokumentacije za postupke nabavki koje se provode u skladu sa međunarodnim sporazumom.

  Preuzimanje tenderske dokumentacije je moguće na način opisan u priloženom Uputstvu.


  2437 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1