• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Virtualizacijski hostovi u data centrima VSTV-a BiH

  31.03.2023.

  Predmet nabavke: Virtualizacijski hostovi u data centrima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Broj nabavke: 05-16-4-324/23

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci serverske opreme u Bosni i Hercegovini iz programa „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rok za podnošenje ponuda je 30.05.2023. godine

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  1. sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba. Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 588; e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba
  2. lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja de biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  15 PREGLEDA

  Diskovni sistem za pohranu

  20.03.2023.

  Predmet nabavke: Diskovni sistem za pohranu podataka za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Broj nabavke: 05-16-4-289/23

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci serverske opreme u Bosni i Hercegovini iz programa „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rok za podnošenje ponuda je 17.04.2023. godine

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  1. sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba. Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 588; e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba
  2. lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja de biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  91 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • POJAŠNJENJE BROJ 1
 • Serverska oprema

  17.03.2023.

  Predmet nabavke: Serverska oprema

  Broj nabavke: 05-16-4-1098/23

  Ugovorni organ Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti ugovor o nabavci serverske opreme u Bosni i Hercegovini iz programa „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“ (IPA 2019) finansiranog sredstvima Europske unije.

  Rok za podnošenje ponuda je 16.05.2023. godine

  Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sljedećih načina koji opredijeli ponuđač:

  1. sa web stranice ugovornog organa: vstv.pravosudje.ba. Ukoliko ponuđač zahtijeva preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice, šifra za preuzimanje tenderske dokumentacije će mu biti dostavljena u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Smatra se da je ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa web stranice na dan kada mu je dostavljena šifra za preuzimanje. Kontakt osoba za ovu nabavku: Asmir Salihagić, tel: 033 / 707 588; e-mail: asmir.salihagic@pravosudje.ba
  2. lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

  Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja de biti objavljeni na internet stranici vstv.pravosudje.ba.

  104 PREGLEDA

  Uputstvo za pristup tenderskoj dokumentaciji

  U ovom dijelu moguće je preuzeti tenderske dokumentacije za postupke nabavki koje se provode u skladu sa međunarodnim sporazumom.

  Preuzimanje tenderske dokumentacije je moguće na način opisan u priloženom Uputstvu.


  1669 PREGLEDA
  • 1 - 4 / 4
  • 1