• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za disciplinske postupke i etiku nosilaca pravosudnih funkcija

  Odjel za disciplinske postupke i etiku nosilaca pravosudnih funkcija

  11.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za disciplinske postupke i etiku nosilaca pravosudnih funkcija: 

  • Prati primjenu kodeksa sudijske i tužilačke etike i propisa o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, predlaže VSTV-u BiH rješenja za unapređenje, te osigurava distribuciju potrebnih informacija nosiocima pravosudne funkcije i zainteresiranoj javnosti;
  • Prati provođenje planova integriteta u pravosudnim institucijama i VSTV-u BiH, predlaže VSTV-u BiH i pravosudnim institucijama rješenja za unapređenje;
  • Pruža stručnu i administrativnu podršku nadležnoj stalnoj komisiji, disciplinskim komisijama, i drugim stalnim i privremenim tijelima unutar VSTV-a BiH, vodi evidencije o njihovom radu i odlukama te dostavlja odluke za objavu na web portalu pravosuđa;
  • Priprema nacrta odgovora na Apelaciju podnesenu pred Ustavnim sudom BiH od strane nosioca pravosudnih funkcija protiv odluka Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije u disciplinskim postupcima.
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učestvuje u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identificira, razvija i provodi nove i poboljšane načine rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanje utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavlja ostale stručne, analitičke i administrativne aktivnosti proizašle iz nadležnosti Odjela i druge zadatke po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  • 1 - 1 / 1
  • 1