• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Druga faza informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

  15.10.2014.

  Paralelno sa završetkom prve faze razvoja pravosudnog informacionog sistema, čime je postignut planirani nivo funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema, Odjel za IKT VSTV-a BiH je razvio planove za dalji razvoj informacionog sistema usmjerene na pružanje adekvatne podrške jačanju efikasnosti rada u pravosudnim institucijama.

  Nakon posljednjeg ciklusa unapređenja Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, portala pravosuđa BiH, kao i uvođenja sistema za učenje na daljinu realiziranih kroz projekte podrške Evropske unije IPA 2009 i IPA 2010, razvoj funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema je praktično dosegao tehnološke, a u određenim segmentima i infrastrukturne mogućnosti sistema.  

  Kroz programe višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz budžeta Bosne i Hercegovine, kao i instrument predpristupne pomoći Evropske unije, VSTV BiH je osigurao sredstva neophodna za obnavljanje zastarjelih računara, nabavku dovoljnog broja softverskih licenci, kao i druge sistemske infrastrukture.

  Početkom 2014. godine, VSTV BiH je kroz projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ (IPA 2012) započeo proces razvoja nove verzije najvažnijeg segmenta pravosudnog informacionog sistema – Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, čijim će završetkom pravosuđu Bosne i Hercegovine biti osigurana tehnološka i funkcionalna podloga za unapređenje radnih procesa, na taj način doprinoseći poboljšanju efikasnosti svakodnevnog funkcionisanja sudova i tužilaštava u sigurnom i adekvatnom tehnološkom okruženju.

  3152 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1