• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

  14.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju:

  • Izrada Politike edukacije nosilaca pravosudnih funkcija i nadzor nad njenom primjenom;
  • Organizuje edukacije članova disciplinskih komisija koje postupaju u disciplinskim postupcima protiv sudija, tužilaca i dodatnih sudija i disciplinskih komisija u disciplinskim postupcima protiv članova Vijeća
  • Mapiranje i koordinacija projekata sa edukacijskom komponentom;
  • Saradnja sa pravosudnim institucijama, CEST-ovima i nadležnim odjelima i tijelima VSTV-a BiH u provođenju redovne analize potreba za edukacijom i definisanja programa početne obuke i stručnog usavršavanja;
  • Koordinacija drugih pitanja u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca koja su u nadležnosti VSTV-a BiH;
  • Evaluacija uspješnosti programa edukacije za pravosuđe u saradnji sa CEST-ovima;
  • Kompiliranje relevantnih dokumenata i edukativnih materijala sa međunarodnih seminara i stavljanje na raspolaganje pravosudnoj zajednici u svrhu razmjene znanja;
  • Stručna i administrativna podrška stalnim komisijama i radnim tijelima Vijeća iz nadležnosti Odjela;
  • Razvijanje i praćenje provedbe sistema mentorstva u pravosudnim institucijama;
  • Koordinacija i podrška radu panela za ujednačavanje sudske prakse;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanje utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.
  1265 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1