• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Priručnik za saradnju tužilaštava i oranizacija civilnog društva u BiH
  Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji
  Strateško planiranje i upravljanje
  Priručnik za postupanje rodnozasnovanog i seksualnog nasilja
  Posebne istražne radnje
  Imunitet svjedoka
  Istraživanje i istraživačke sposobnosti
  Krivični postupak protiv pravnih lica
  Cyber kriminal, pranje novca i finansijske istrage
  Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije
  Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja
  Prirucnik o pretresanju kompjuterskih sistema
  Ravnopravnost spolova, osnovni pojmovi
  Prava i dužnosti tužioca - SRP , Prava i dužnosti tužioca - HRVPrava i duznosti tuzioca - BOS
  Prijavljivanje krivičnog djela BOSPrijavljivanje krivičnog djela HRVPrijavljivanje krivičnog djela SRP
  Tužilački sistem u BiH - HRVTužilački sistem u BiH - BOSTužilački sistem u BiH - SRP
  Pravo na pristup informacijama BOSPravo na pristup informacijama HRVPravo na pristup informacijama SRP
  Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce po listi koruptivnih krivičnih djela
  Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce Srpski
  Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužioce Bosanski
  Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužitelje Hrvatski
  Pribavljanje zakonitih dokaza u krivičnom postupku naslovna strana
  Priručnik za zakonito pribavljanje dokaza u krivičnom postupku
  Tužilaštvo za građane
  Šta je dobro znati ako sam svjedok / oštećeni?
  Priručnik za izradu pojedinih elemenata optužnica za koruptivna krivična djela
  Unapređenje vještina pisanja žalbi

  Prikazana vijest je na:
  10271 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Publikacije

  20.11.2030.

  Priručnik za saradnju tužilaštava i oranizacija civilnog društva u BiH
  Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji
  Strateško planiranje i upravljanje
  Priručnik za postupanje rodnozasnovanog i seksualnog nasilja
  Posebne istražne radnje
  Imunitet svjedoka
  Istraživanje i istraživačke sposobnosti
  Krivični postupak protiv pravnih lica
  Cyber kriminal, pranje novca i finansijske istrage
  Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije
  Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja
  Prirucnik o pretresanju kompjuterskih sistema
  Ravnopravnost spolova, osnovni pojmovi
  Prava i dužnosti tužioca - SRP , Prava i dužnosti tužioca - HRVPrava i duznosti tuzioca - BOS
  Prijavljivanje krivičnog djela BOSPrijavljivanje krivičnog djela HRVPrijavljivanje krivičnog djela SRP
  Tužilački sistem u BiH - HRVTužilački sistem u BiH - BOSTužilački sistem u BiH - SRP
  Pravo na pristup informacijama BOSPravo na pristup informacijama HRVPravo na pristup informacijama SRP
  Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce po listi koruptivnih krivičnih djela
  Praktična brošura za ovlašćena službena lica i tužioce Srpski
  Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužioce Bosanski
  Praktična brošura za ovlaštene službene osobe i tužitelje Hrvatski
  Pribavljanje zakonitih dokaza u krivičnom postupku naslovna strana
  Priručnik za zakonito pribavljanje dokaza u krivičnom postupku
  Tužilaštvo za građane
  Šta je dobro znati ako sam svjedok / oštećeni?
  Priručnik za izradu pojedinih elemenata optužnica za koruptivna krivična djela
  Unapređenje vještina pisanja žalbi