• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Naziv projekta: Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa

  Donator: Vlada Švicarske
   
  Budžet projekta: 3.950.623 BAM
   
  Trajanje projekta: 3. faza Projekta Januar 2020 – Decembar 2023.
   
  Direktan nadzor: Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH
  Datum odobrenja: Usvojen na sjednici VSTV-a BiH održanoj 19., 20. i 21.6. 2019. godine
   
  Opis projekta:
  Projekat predstavlja nastavak Projekta koji se počeo provoditi 2010. godine uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Kraljevine Norveške, a čija je druga faza trajala od 2014. do 2019. godine. Prva faza Projekta je prevashodno bila usmjerena na poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema, dok se druga faza podrobnije bavila tim inicijativama s dodatnim fokusom na jačanje upravljačkih kapaciteta, uključujući ulogu i nadležnost Stalne komisije za efikasnost tužilaštava unutar VSTV, kao i jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem. Ova posljednja i konačna faza predstavlja priliku za konsolidaciju svih dosadašnjih napora, te da se osigura postojanje održivih mehanizama koji će omogućiti nastavak ovih aktivnosti i rada, čiji su rezultati već sada vidjivi u pogledu poboljšanog rada tužilačkog sistema.
   
  Ciljevi projekta
  Sveukupni cilj:
  Unaprijeđena efikasnost i transparetnost tužilačkog sistema, čime se omogućava održavanje vladavine prava i smanjenje nekažnjivosti, u skladu sa standardima Evropske unije
   
  Specifični ciljevi:
  1. Tužilaštva kvalitetno i efikasno procesuiraju predmete, sa posebnim fokusom na predmete korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou
  2. Pod strateškim vodstvom VSTV-a, tužilaštva efikasno upravljaju svojim radom i implementiraju strateške prioritete, uključujući održivu koordinaciju sa relevantnim agencijama za sprovođenje zakona
  3. Korist za građane je omogućena kroz kvalitetno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti tužilaštava, a u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima
  Prikazana vijest je na:
  9399 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osnovne informacije

  28.11.2030.

  Naziv projekta: Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa

  Donator: Vlada Švicarske
   
  Budžet projekta: 3.950.623 BAM
   
  Trajanje projekta: 3. faza Projekta Januar 2020 – Decembar 2023.
   
  Direktan nadzor: Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH
  Datum odobrenja: Usvojen na sjednici VSTV-a BiH održanoj 19., 20. i 21.6. 2019. godine
   
  Opis projekta:
  Projekat predstavlja nastavak Projekta koji se počeo provoditi 2010. godine uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Kraljevine Norveške, a čija je druga faza trajala od 2014. do 2019. godine. Prva faza Projekta je prevashodno bila usmjerena na poboljšanje rezultata rada i kredibiliteta tužilačkog sistema, dok se druga faza podrobnije bavila tim inicijativama s dodatnim fokusom na jačanje upravljačkih kapaciteta, uključujući ulogu i nadležnost Stalne komisije za efikasnost tužilaštava unutar VSTV, kao i jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem. Ova posljednja i konačna faza predstavlja priliku za konsolidaciju svih dosadašnjih napora, te da se osigura postojanje održivih mehanizama koji će omogućiti nastavak ovih aktivnosti i rada, čiji su rezultati već sada vidjivi u pogledu poboljšanog rada tužilačkog sistema.
   
  Ciljevi projekta
  Sveukupni cilj:
  Unaprijeđena efikasnost i transparetnost tužilačkog sistema, čime se omogućava održavanje vladavine prava i smanjenje nekažnjivosti, u skladu sa standardima Evropske unije
   
  Specifični ciljevi:
  1. Tužilaštva kvalitetno i efikasno procesuiraju predmete, sa posebnim fokusom na predmete korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou
  2. Pod strateškim vodstvom VSTV-a, tužilaštva efikasno upravljaju svojim radom i implementiraju strateške prioritete, uključujući održivu koordinaciju sa relevantnim agencijama za sprovođenje zakona
  3. Korist za građane je omogućena kroz kvalitetno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti tužilaštava, a u skladu sa Strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima