• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Strateški plan VSTVBiH za period mart 2005. - decembar 2006.

  31.03.2005.

  Jedinstven VSTV osnovan je na osnovu Zakona o jednom VSTV-u (“Službeni glasnik BiH, 25/04) i počeo je s radom u junu prošle godine. Od svog osnivanja, VSTV je fokusiran na okončanje procesa ponovnog imenovanja i svoje uspostavljanje kao državne institucije. Bilo je neophodno da se ove dvije aktivnosti hitno provedu i one su većim dijelom okončane. Slijedeći izazov za VSTV je mnogo veći jer će VSTV morati (uglavnom u saradnji sa ministrima pravde, ali isto tako i sa drugim učesnicima u procesu) da kreira viziju za budućnosti pravosuđa u BiH. VSTV će također trebati da ovu viziju provede u stvarnost na najefikasniji i najekonomičniji način.

  U narednim godinama, VSTV će nastaviti s obavljanjem svojih ključnih zadataka da imenuje i vodi disciplinske postupke. Međutim, VSTV će također biti obavezan da obavlja druge zadatke propisane Zakonom o VSTV-u, na primjer, na polju edukacije sudija i tužilaca, sudske uprave, informacionih i komunikacijskih tehnologija i izradi strategije i nacrta zakona koji se odnose na pravosuđe. Ove funkcije ne mogu se obavljati na ad hoc način nego moraju da budu dio strateške vizije s krajnjim ciljem da se osigura da pravosuđe funkcionira na nezavisan, efikasan, transparentan i djelotvoran način.

  Jedinstven VSTV naslijedio je mnogo funkcija i zadataka koji su obavljali IJC/VSTV-i i OHR/CIPRU, a na neki su način, IJC/VSTV-i obavili pripremni rad za izradu buduće strategije za sudove. OHR-ov odjel CIPRU obavio je sličan pripremni rad za tužilaštva. IJC/VSTV-i su bili uključeni u obavljanje niza funkcija i zadataka uključujući reorganizaciju sudova, provođenje procesa ponovnog imenovanja i uvođenje određenih reformi procesnih zakona. Tokom obavljanja ovih zadataka, identificirani su mnogi nedostaci i teškoće koji bili prisutni u sudovima i predložena su neka rješenja. Međutim, zbog svog ograničenog mandata, Nezavisna pravosudna komisija (IJC-a). nije mogla izraditi strategiju sa ugrađenom vizijom za budućnost za održivo sudstvo koja bi se kasnije pokazala uspješnom. Slično tome, ni OHR-ov odjel CIPRU nije mogao izraditi jednu takvu viziju ili strategiju.

  Na osnovu temelja koji su izgradili IJC/VSTV-i, jedinstveno VSTV može da izradi dugoročnu strateguju za budućnost pravosuđa BiH. Ovom strategijom neće se riješiti svi problemi. Pravosuđe se još uvijek prilagođava nedavno provedenim reformama uključujući reorganizaciju sudova i reformu novih procesnih zakona, i u većoj mjeri, pravosuđe BiH još uvijek prolazi kroz proces reforme. Uloga VSTV-a u izradi ovog strateškog plana je da identificira krajnji srednjoročni cilj za pravosuđe u BiH i da izloži na koje se način ovaj cilj može ostvariti.

  Teškoće i izazovi u ostvarenju ovih ciljeva u BiH su usložnjeni činjenicom da su raspoloživa sredstva izuzetno ograničena. Stoga je neophodno da VSTV osigura da se uvijek naglašava značaj snažnog i nezavisnog pravosuđa i da ono bude na pravilan način izbalansirano u odnosu na druge budžetske korisnike. VSTV također treba da lobira za pribavljanje međunarodnih sredstva koja bi se dodijelila pravosuđu kako bi se moglo nastaviti s procesom reforme pravosuđa. Dodjeljivanje odgovarajućih sredstava kako bi se pravosuđu omogućilo da funkcionira i omogućile reforme koje predstoje u ovom sektoru, samo po sebi predstavlja izazov.

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  12729 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Strateški plan VSTVBiH za period mart 2005. - decembar 2006.

  31.03.2005.

  Jedinstven VSTV osnovan je na osnovu Zakona o jednom VSTV-u (“Službeni glasnik BiH, 25/04) i počeo je s radom u junu prošle godine. Od svog osnivanja, VSTV je fokusiran na okončanje procesa ponovnog imenovanja i svoje uspostavljanje kao državne institucije. Bilo je neophodno da se ove dvije aktivnosti hitno provedu i one su većim dijelom okončane. Slijedeći izazov za VSTV je mnogo veći jer će VSTV morati (uglavnom u saradnji sa ministrima pravde, ali isto tako i sa drugim učesnicima u procesu) da kreira viziju za budućnosti pravosuđa u BiH. VSTV će također trebati da ovu viziju provede u stvarnost na najefikasniji i najekonomičniji način.

  U narednim godinama, VSTV će nastaviti s obavljanjem svojih ključnih zadataka da imenuje i vodi disciplinske postupke. Međutim, VSTV će također biti obavezan da obavlja druge zadatke propisane Zakonom o VSTV-u, na primjer, na polju edukacije sudija i tužilaca, sudske uprave, informacionih i komunikacijskih tehnologija i izradi strategije i nacrta zakona koji se odnose na pravosuđe. Ove funkcije ne mogu se obavljati na ad hoc način nego moraju da budu dio strateške vizije s krajnjim ciljem da se osigura da pravosuđe funkcionira na nezavisan, efikasan, transparentan i djelotvoran način.

  Jedinstven VSTV naslijedio je mnogo funkcija i zadataka koji su obavljali IJC/VSTV-i i OHR/CIPRU, a na neki su način, IJC/VSTV-i obavili pripremni rad za izradu buduće strategije za sudove. OHR-ov odjel CIPRU obavio je sličan pripremni rad za tužilaštva. IJC/VSTV-i su bili uključeni u obavljanje niza funkcija i zadataka uključujući reorganizaciju sudova, provođenje procesa ponovnog imenovanja i uvođenje određenih reformi procesnih zakona. Tokom obavljanja ovih zadataka, identificirani su mnogi nedostaci i teškoće koji bili prisutni u sudovima i predložena su neka rješenja. Međutim, zbog svog ograničenog mandata, Nezavisna pravosudna komisija (IJC-a). nije mogla izraditi strategiju sa ugrađenom vizijom za budućnost za održivo sudstvo koja bi se kasnije pokazala uspješnom. Slično tome, ni OHR-ov odjel CIPRU nije mogao izraditi jednu takvu viziju ili strategiju.

  Na osnovu temelja koji su izgradili IJC/VSTV-i, jedinstveno VSTV može da izradi dugoročnu strateguju za budućnost pravosuđa BiH. Ovom strategijom neće se riješiti svi problemi. Pravosuđe se još uvijek prilagođava nedavno provedenim reformama uključujući reorganizaciju sudova i reformu novih procesnih zakona, i u većoj mjeri, pravosuđe BiH još uvijek prolazi kroz proces reforme. Uloga VSTV-a u izradi ovog strateškog plana je da identificira krajnji srednjoročni cilj za pravosuđe u BiH i da izloži na koje se način ovaj cilj može ostvariti.

  Teškoće i izazovi u ostvarenju ovih ciljeva u BiH su usložnjeni činjenicom da su raspoloživa sredstva izuzetno ograničena. Stoga je neophodno da VSTV osigura da se uvijek naglašava značaj snažnog i nezavisnog pravosuđa i da ono bude na pravilan način izbalansirano u odnosu na druge budžetske korisnike. VSTV također treba da lobira za pribavljanje međunarodnih sredstva koja bi se dodijelila pravosuđu kako bi se moglo nastaviti s procesom reforme pravosuđa. Dodjeljivanje odgovarajućih sredstava kako bi se pravosuđu omogućilo da funkcionira i omogućile reforme koje predstoje u ovom sektoru, samo po sebi predstavlja izazov.