• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Jačanjem profesionalnih kompetencija donosilaca odluka u pravosudnom sistemu BiH do kvalitetnijeg rada pravosudnih institucija

  15.12.2022.

  Jačanje kapaciteta i vještina rukovodilaca pravosudnih institucija, ali i kreatora mjera i politika, prepoznato je kao jedan od ključnih segmenata u kojima je nužno unapređenje, kako bi se postigao efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

  Kroz aktivnosti projekta „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine implementira uz podršku EU, provedene su specijalizirane obuke namijenjene članovima Vijeća, predsjednicima sudova i menadžmentu Sekretarijata VSTV-a BiH.

  Cilj radionica se ogledao u jačanju kapaciteta i profesionalnih kompetencija donosilaca odluka u pravosudnom sistemu BiH, kako bi se na efikasniji način pristupalo strateškom i dugoročnom rješavanju sistemskih i operativnih problema i izazova u procesuiranju organizovanog kriminala i korupcije.

  Kroz četiri održane radionice govorilo se o temama timskog rada i odlučivanja, jačanja komunikacijskih vještina, strateškom planiranju i rješavanju problema te jačanju kulture odgovornosti.

  Učesnici su imali priliku steći nove kompetencije koje će unaprijediti i olakšati procese sistemskog planiranja i operativnog donošenja mjera i politika u borbi pravosuđa protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i steći nove vještine komuniciranja sa medijima i javnošću, kako bi se odgovor pravosuđa na organizovani kriminal i korupciju učinio transparentnijim.
  Prikazana vijest je na:
  342 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Jačanjem profesionalnih kompetencija donosilaca odluka u pravosudnom sistemu BiH do kvalitetnijeg rada pravosudnih institucija

  15.12.2022.

  Jačanje kapaciteta i vještina rukovodilaca pravosudnih institucija, ali i kreatora mjera i politika, prepoznato je kao jedan od ključnih segmenata u kojima je nužno unapređenje, kako bi se postigao efikasniji i kvalitetniji rad pravosudnih institucija.

  Kroz aktivnosti projekta „EU podrška reformama pravosuđa u BiH“, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine implementira uz podršku EU, provedene su specijalizirane obuke namijenjene članovima Vijeća, predsjednicima sudova i menadžmentu Sekretarijata VSTV-a BiH.

  Cilj radionica se ogledao u jačanju kapaciteta i profesionalnih kompetencija donosilaca odluka u pravosudnom sistemu BiH, kako bi se na efikasniji način pristupalo strateškom i dugoročnom rješavanju sistemskih i operativnih problema i izazova u procesuiranju organizovanog kriminala i korupcije.

  Kroz četiri održane radionice govorilo se o temama timskog rada i odlučivanja, jačanja komunikacijskih vještina, strateškom planiranju i rješavanju problema te jačanju kulture odgovornosti.

  Učesnici su imali priliku steći nove kompetencije koje će unaprijediti i olakšati procese sistemskog planiranja i operativnog donošenja mjera i politika u borbi pravosuđa protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i steći nove vještine komuniciranja sa medijima i javnošću, kako bi se odgovor pravosuđa na organizovani kriminal i korupciju učinio transparentnijim.