• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Održan sastanak Edukacijsko-koordinacijskog foruma za razmjenu informacija između pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i obavještajnih institucija u BiH u segmentu edukacije

  12.10.2022.

  Uz podršku Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, održan je dvodnevni sastanak Edukacijsko-koordinacijskog foruma 10. i 11.10.2022. godine.

  Edukacijsko – koordinacijski forum je osnovan potpisivanjem Memoranduma o saradnji između institucija koje se bave obukom u cilju osiguranja kontinuirane međusobne saradnje koja podrazumijeva korišćenje prostornih kapaciteta institucija za organizaciju obuka, razmjenu resursa, stručnih znanja i iskustava u cilju poboljšanja i unapređenja zajedničkog rada i međusobne saradnje, a radi vršenja kvalitetnije obuke tužilaca i policijskih službenika u Bosni i Hercegovini.

  Na dvodnevnom sastanku 10. i 11.10.2022. godine je razgovarano o do sada realizovanim specijalističkim obukama za predstavnike agencija za provođenje zakona u BiH kao i o nastavku provođenja specijalističkih obuka i iskorišćavanju resursa koji su stavljeni na raspolaganje osnivanjem Edukacijsko-koordinacijskog foruma.

  Analiziran je dosadašnji rad Edukacijsko-koordinacijskog foruma kao i razmjena informacija o stepenu korišćenja uspostavljenih mehanizama saradnje, te su dogovoreni naredni koraci u zajedničkoj saradnji.

  Sastanku ovog Edukacijsko-koordinacijskog foruma su prisustvovali predstavnici Edukacijskog centra Obavještajno bezbjednosne agencije BiH, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i predstavnici Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa.

  Prikazana vijest je na:
  15 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Održan sastanak Edukacijsko-koordinacijskog foruma za razmjenu informacija između pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i obavještajnih institucija u BiH u segmentu edukacije

  12.10.2022.

  Uz podršku Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, održan je dvodnevni sastanak Edukacijsko-koordinacijskog foruma 10. i 11.10.2022. godine.

  Edukacijsko – koordinacijski forum je osnovan potpisivanjem Memoranduma o saradnji između institucija koje se bave obukom u cilju osiguranja kontinuirane međusobne saradnje koja podrazumijeva korišćenje prostornih kapaciteta institucija za organizaciju obuka, razmjenu resursa, stručnih znanja i iskustava u cilju poboljšanja i unapređenja zajedničkog rada i međusobne saradnje, a radi vršenja kvalitetnije obuke tužilaca i policijskih službenika u Bosni i Hercegovini.

  Na dvodnevnom sastanku 10. i 11.10.2022. godine je razgovarano o do sada realizovanim specijalističkim obukama za predstavnike agencija za provođenje zakona u BiH kao i o nastavku provođenja specijalističkih obuka i iskorišćavanju resursa koji su stavljeni na raspolaganje osnivanjem Edukacijsko-koordinacijskog foruma.

  Analiziran je dosadašnji rad Edukacijsko-koordinacijskog foruma kao i razmjena informacija o stepenu korišćenja uspostavljenih mehanizama saradnje, te su dogovoreni naredni koraci u zajedničkoj saradnji.

  Sastanku ovog Edukacijsko-koordinacijskog foruma su prisustvovali predstavnici Edukacijskog centra Obavještajno bezbjednosne agencije BiH, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS, Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i predstavnici Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa.