• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  027/22 Vozač, 1 izvršilac na određeno vrijeme IPA 2019

  16.05.2022.

  Broj: 14-34-3-1794-2/2022

  Sarajevo, 16.05.2022. godine

  Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

   

  JAVNI OGLAS

  za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

  Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Projekat „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ (IPA 2019)

  VOZAČ

  Broj oglašene pozicije: 027/22

  Broj izvršilaca: 1

  Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

  Probni rad: 3 mjeseca

  Rok za prijave: 24.05.2022. godine

  Opis poslova:

  • Obavlja poslove službenog prevoza službenim vozilom u skladu sa internim aktiva VSTV BiH;
  • distribuira poštu, materijale i ažurira pomoćne evidencije pošte;
  • stara se o održavanju, urednosti, tehničkoj ispravnosti, registraciji i osiguranju vozila za koje je zadužen;
  • održava vozila i osigurava da se poslovi složenijeg održavanja vrše u odabranom servisu za održavanje motornih vozila;
  • izvještava o eventualnim štetama nastalim na vozilima;
  • ažurno vodi evidenciju o osiguranju, registraciji, tehničkim popravkama, obavljenim putovanjima, kilometraži i drugim relevantnim informacijama;
  • po potrebi mijenja koordinatora vozača u odsustvu;
  • obavlja prevoz sitnih tereta, opreme, sitnog inventara, kancelarijskog i potrošnog materijala i sl.;
  • obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora vozača i šefa Odjela.

  Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • SSS, III stepen stručne spreme za zanimanje vozač;
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Položen vozački ispit B kategorije;
  • osnovno znanje i razumijevanje nadležnosti VSTV-a BiH i rada Sekretarijata;
  • poznavanje mehanike vozila i tehnike profesionalne vožnje;
  • poznavanje puteva, dobra koordinacija i orijentacija u prostoru.
  • osnovno poznavanje engleskog jezika;
  • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
  • osnovno poznavanje informacionih tehnologija;
  • spremnost za rad na terenu;
  • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
  • diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama.

  Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
  • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva/diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje svjedočanstva/diplome), a u slučaju da škola/fakultet nije završen/a u Bosni i Hercegovini strano svjedočanstvo/diploma mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji);
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom);
  • Ovjerena kopija vozačke dozvole.

  Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

  U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Obavezni format je .PDF).

  Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

  Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-aza uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

  ili putem pošte na adresu:

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

  Fax: +387 (0) 33 707 550

  Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 027/22“

  Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

  Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

  Broj oglašene pozicije 027/22 mora biti naveden.

  Rok za prijave: 24.05.2022. godine

  Prikazana vijest je na:
  72 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  027/22 Vozač, 1 izvršilac na određeno vrijeme IPA 2019

  16.05.2022.

  Broj: 14-34-3-1794-2/2022

  Sarajevo, 16.05.2022. godine

  Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

   

  JAVNI OGLAS

  za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

  Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Projekat „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ (IPA 2019)

  VOZAČ

  Broj oglašene pozicije: 027/22

  Broj izvršilaca: 1

  Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

  Probni rad: 3 mjeseca

  Rok za prijave: 24.05.2022. godine

  Opis poslova:

  • Obavlja poslove službenog prevoza službenim vozilom u skladu sa internim aktiva VSTV BiH;
  • distribuira poštu, materijale i ažurira pomoćne evidencije pošte;
  • stara se o održavanju, urednosti, tehničkoj ispravnosti, registraciji i osiguranju vozila za koje je zadužen;
  • održava vozila i osigurava da se poslovi složenijeg održavanja vrše u odabranom servisu za održavanje motornih vozila;
  • izvještava o eventualnim štetama nastalim na vozilima;
  • ažurno vodi evidenciju o osiguranju, registraciji, tehničkim popravkama, obavljenim putovanjima, kilometraži i drugim relevantnim informacijama;
  • po potrebi mijenja koordinatora vozača u odsustvu;
  • obavlja prevoz sitnih tereta, opreme, sitnog inventara, kancelarijskog i potrošnog materijala i sl.;
  • obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora vozača i šefa Odjela.

  Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • SSS, III stepen stručne spreme za zanimanje vozač;
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Položen vozački ispit B kategorije;
  • osnovno znanje i razumijevanje nadležnosti VSTV-a BiH i rada Sekretarijata;
  • poznavanje mehanike vozila i tehnike profesionalne vožnje;
  • poznavanje puteva, dobra koordinacija i orijentacija u prostoru.
  • osnovno poznavanje engleskog jezika;
  • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
  • osnovno poznavanje informacionih tehnologija;
  • spremnost za rad na terenu;
  • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
  • diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama.

  Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
  • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva/diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje svjedočanstva/diplome), a u slučaju da škola/fakultet nije završen/a u Bosni i Hercegovini strano svjedočanstvo/diploma mora biti nostrifikovana/o (dokaz o nostrifikaciji);
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom);
  • Ovjerena kopija vozačke dozvole.

  Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

  U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Obavezni format je .PDF).

  Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

  Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-aza uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

  ili putem pošte na adresu:

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

  Fax: +387 (0) 33 707 550

  Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 027/22“

  Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

  Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

  Broj oglašene pozicije 027/22 mora biti naveden.

  Rok za prijave: 24.05.2022. godine