• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  017/22 Stručni savjetnik za pitanja integriteta - 1 izvršilac

  04.05.2022.

  Broj: 14-34-3-232-19/2022

  Sarajevo, 04.05.2022. godine

  Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

   

  PONOVLJENI JAVNI OGLAS

  za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

  Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Projekat „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ (IPA 2019)

  Stručni savjetnik za pitanja integriteta

  Broj oglašene pozicije: 017/22

  Broj izvršilaca: 1

  Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

  Probni rad: 3 mjeseca

  Rok za prijave: 18.05.2022. godine

  Opis poslova:

  • provođenje stručnih istraživanja u svrhu razvoja procesa pregleda ličnih finansijskih izvještaja, unapređenju provedbe planova integriteta, izrada analiza i mišljenja prema rezultatima istraživanja i provedenih analiza;
  • pružanje stručne i administrativne podrške u uspostavljanju mehanizama za prikupljanje i analizu podataka za rad na pitanjima iz nadležnosti Odjela za integritet nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima ;
  • razvijanje efikasnog sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja i kanala za saradnju sa nadležnim tijelima;
  • Podrška pravosudnim institucijama u procesu izrade i provođenja planova integriteta;
  • po potrebi, unos i ažuriranje podataka u informacionim sistemima u VSTV-u;
  • podrška stalnim komisijama i nadležnim tijelima VSTV-a BiH u provođenju aktivnosti iz oblasti rada Odjela;
  • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog sukladno radnom mjestu, svrsi i nivou odgovornosti.

  Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • VSS društvenog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • srednje znanje i razumijevanje nadležnosti VSTV-a BiH i rada Sekretarijata;
  • napredno znanje i razumijevanje pravosudnog sistema u BiH;
  • poznavanje finansijskih kontrola i istraga - poželjno;
  • srednji nivo znanja engleskog jezika
  • napredni korisnički nivo u korištenju računara, e-maila i obrade teksta;
  • srednji korisnički nivo multi-medijskih prezentacija, izrade i korištenja tabelarnih prikaza i korištenja web stranica.;
  • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
  • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
  • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
  • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.

  Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
  • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji) Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom;
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

  Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

  U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

  Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

  Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-aza uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

  ili putem pošte na adresu:

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

  Fax: +387 (0) 33 707 550

  Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 017/22“

  Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

  Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

  Broj oglašene pozicije 017/22 mora biti naveden.

  Rok za prijave: 18.05.2022. godine

  Prikazana vijest je na:
  170 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  017/22 Stručni savjetnik za pitanja integriteta - 1 izvršilac

  04.05.2022.

  Broj: 14-34-3-232-19/2022

  Sarajevo, 04.05.2022. godine

  Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

   

  PONOVLJENI JAVNI OGLAS

  za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

  Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

  Projekat „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ (IPA 2019)

  Stručni savjetnik za pitanja integriteta

  Broj oglašene pozicije: 017/22

  Broj izvršilaca: 1

  Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

  Probni rad: 3 mjeseca

  Rok za prijave: 18.05.2022. godine

  Opis poslova:

  • provođenje stručnih istraživanja u svrhu razvoja procesa pregleda ličnih finansijskih izvještaja, unapređenju provedbe planova integriteta, izrada analiza i mišljenja prema rezultatima istraživanja i provedenih analiza;
  • pružanje stručne i administrativne podrške u uspostavljanju mehanizama za prikupljanje i analizu podataka za rad na pitanjima iz nadležnosti Odjela za integritet nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima ;
  • razvijanje efikasnog sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja i kanala za saradnju sa nadležnim tijelima;
  • Podrška pravosudnim institucijama u procesu izrade i provođenja planova integriteta;
  • po potrebi, unos i ažuriranje podataka u informacionim sistemima u VSTV-u;
  • podrška stalnim komisijama i nadležnim tijelima VSTV-a BiH u provođenju aktivnosti iz oblasti rada Odjela;
  • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog sukladno radnom mjestu, svrsi i nivou odgovornosti.

  Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  • VSS društvenog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
  • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • srednje znanje i razumijevanje nadležnosti VSTV-a BiH i rada Sekretarijata;
  • napredno znanje i razumijevanje pravosudnog sistema u BiH;
  • poznavanje finansijskih kontrola i istraga - poželjno;
  • srednji nivo znanja engleskog jezika
  • napredni korisnički nivo u korištenju računara, e-maila i obrade teksta;
  • srednji korisnički nivo multi-medijskih prezentacija, izrade i korištenja tabelarnih prikaza i korištenja web stranica.;
  • posjedovanje dobrih komunikacionih sposobnosti, te pismenog i usmenog izražavanja;
  • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
  • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
  • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.

  Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

  • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
  • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji) Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom;
  • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

  Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

  U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

  Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

  Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-aza uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

  ili putem pošte na adresu:

   

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

  Fax: +387 (0) 33 707 550

  Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 017/22“

  Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

  Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

  Broj oglašene pozicije 017/22 mora biti naveden.

  Rok za prijave: 18.05.2022. godine