• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Materijali za izvještavanje o radu i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2022. godinu

  22.11.2022.

  Relevantni propisi i dokumenti  - Sudovi

  1. Dopis za dostavljanje statističkih podataka o radu sudova za2022. godinu i ocjenjivanje rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima za 2022. godinu
  2. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini -bosanski jezik
  3. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudaca u Bosni i Hercegovini -hrvatski jezik
  4. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  5. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  6. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  7. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  8. Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika
  9. Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika
  10. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini – bosanski jezik
  11. Naputak za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudaca u Bosni i Hercegovini – hrvatski jezik
  12. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini – srpski jezik
  13. Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini
  14. Instrukcija za obračun individualne i kolektivne orijentacione norme u sudovima
  15. Smjernice za izradu godišnjeg narativnog izvještaja o radu sudova
  16. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca u bazi podatakaVSTV BiH i unos skeniranih obrazaca za ocjenjivanje rada
  17. Zaključak Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova u vezi sa izvještavanjem o protoku komunalnih predmeta u 2022. godini

  Relevantni propisi i dokumenti  - Tužilaštva

  1. Dopis za dostavljanje statističkih podataka o radu tužilaštava za 2022. godinu i ocjenjivanje rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima za 2022. godinu
  2. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  3. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužitelja u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  4. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  5. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  6. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela/odsjeka u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  7. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  8. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - bosanski jezik
  9. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine,Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužiteljstva Republike Srpske i Tužilteljstva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - hrvatski jezik
  10. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - srpski jezik
  11. Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca
  12. Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca,šefova odjela/odsjeka i tužilaca
  13. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini – bosanski jezik
  14. Naputak za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Federalnog Tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog Tužiteljstva Republike Srpske i Tužiteljstva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja, šefova odjela/odsjeka u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužitelja u Bosni i Hercegovini – hrvatski jezik
  15. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpskei Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini – srpski jezik
  16. Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  17. Uputstvo za primjenu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  18. Instrukcija u vezi sa Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  19. Smjernice za izradu godišnjeg izvještaja o radu tužilaštava
  20. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca u bazi podataka VSTV BiH i unos skeniranih obrazaca za ocjenjivanje rada

  Upitnik CEPEJ-a/Evropske komisije za države iz regije Zapadni Balkan - podaci za 2022.godinu

  1. Dopis - Upitnik CEPEJ-a/Evropske komisije za države iz regije Zapadni Balkan, traže se podaci za 2022. godinu
  2. Tabela 1. Porotnici
  3. Tabela 2. Besplatna pravna pomoć
  4. Tabela 3. Izuzeće - Isključenje sudija
  5. Tabela 4. Presignacija predmeta
  6. Tabela 5. Zbirni podaci CEPEJ 2021

  Objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama pravosudnih institucija

  1. Smjernice za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama
  2. Tabela za objavljivanje sudskih odluka za 2022. godinu
  3. Tabela za objavljivanje tužilačkih odluka za 2022. godinu

  Tabele za obračun pojedinačnih i kolektivnih radnih rezultata u sudu za 2022. godinu

  1. Tabela za izvještavanje za Sud BiH
  2. Tabela za izvještavanje za Vrhovni sud FBiH
  3. Tabela za izvještavanje za Vrhovni sud RS
  4. Tabela za izvještavanje za Apelacioni sud BD BiH
  5. Tabela za izvještavanje za Viši privredni sud Banja Luka
  6. Tabela za izvještavanje za kantonalne i okružne sudove

            6a. Tabela za izvještavanje za kantonalne sudove u Sarajevu i Tuzli

  1. Tabela za izvještavanje za okružne privredne sudove
  2. Tabela za izvještavanje za općinske i osnovne sudove

            8aTabela za izvještavanje za Općinski sud u Sarajevu

  1. Tabela za izvještavanje za Osnovni sud BD BiH

  Pomoćne tabele za sudove za 2022. godinu

  1. Pomoćna tabela za obračun ostvarene norme na predmetima VAN CMS-a
  2. Pomoćna tabela za obračun norme prema članu 9. Pravilnika o orijentacionim mjerilima
  3. Pomoćna tabela za obračun odsustva NPF-a koji su radili u jednoj/dvije institucije u periodu ocjenjivanja
  4. Pomoćna tabela – Ukupan broj neriješenih predmeta VanCMS-a na kraju 2021. godine

  Pomoćna tabela evidencije za ukinute odluke u nebitnom dijelu/zbog promjene sudske prakse

  1. Tabela(Excell) – Evidencija iz čl. 17. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH i čl. 20. Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u BiH
  2. Podaci za 2021. godinu o ukinutim odlukama ili odlukama koje se smatraju ukinutim a koje se neće uzimati u obzir kod izračuna statističkog kvaliteta odluka

  Obrasci za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima za 2022. godinu

  Bosanski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu
  2. Obrazac broj1.1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada sudije za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada sudije za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10.  Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudija kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11.  Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada  „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12.  Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudija (Ažurnost rada, parametar b)član 18. Kriterija)
  13.  Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) član 21. Kriterija)
  14.  Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

  Srpski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada sudije za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada sudije za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTS BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudija kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11. Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12. Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudija (Ažurnost rada, parametar b)član 18. Kriterija)
  13. Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) član 21. Kriterija)
  14. Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

   

  Hrvatski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudaca za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rada sudaca za 2022. godine u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada suca za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada suca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja radanositelja pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10.  Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudaca kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11. Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12. Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudaca (Ažurnost rada, parametar b)članak 18. Kriterija)
  13. Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) članak 21. Kriterija)
  14. Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

  Tabele za obračun pojedinačnih i kolektivnih radnih rezultata u tužilaštvu za 2022. godinu

  1. Tabela za izvještavanje za tužilaštva u BiH
  2. Tabela za izvještavanjeza Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH
  3. Tabela za izvještavanje za Republičko javno tužilaštvo RS
  4. Tabela za izvještavanje za Federalno tužilaštvo FBiH

  Pomoćne tabele za tužilaštva za 2022. godinu

  1. Pomoćna tabela za obračun ostvarene norme na predmetima VANTCMS-a
  2. Pomoćna tabela za obračun norme prema članu 7., 8., 10. i 11.Pravilnika o orijentacionim mjerilima
  3. Pomoćna tabela za obračun odsustva NPF-a koji su radili u jednoj/dvije institucije u periodu ocjenjivanja

  Evidencija predmeta u kojima je izrečena mjera osiguranja/oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

  1. Obrazac nove evidencije za evidentiranje podataka o oduzimanju imovinske koristi, broj 06-43-4-2953-1/2018 od 14.09.2018. godine
  2. Uputstvo za popunjavanje tabela "Evidencije za svakrivična djela u kojima se oduzima imovinska korist”
  3. Tabela evidencije za sva krivična djela u kojima se oduzima imovinska korist

   

  Obrasci za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima za 2022. godinu

  Bosanski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022.godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnihtužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu uokolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužioca VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvu za 2022.godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca išefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužioca
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužilaštva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužilaštvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužioca
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela

  Srpski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022.godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu uokolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužioca VSTS BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvu za 2022.godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTS BiH –pojašnjenje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTS BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužioca
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužilaštva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužilaštvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužioca
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela

  Hrvatski jezik

   

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužitelja,zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za  2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužitelja,zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH i glavnog tužitelja Republičkog javnog tužiteljstva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužitelju na ocjenu rada tužitelja za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada tužitelja za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužitelju na ocjenu rada glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela za 2022. godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela za2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH i glavnog tužitelja Republičkog javnog tužiteljstva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužitelja VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nositelja pravosudnih funkcija u tužiteljstvu za 2022. godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužitelja
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužitelja,zamjenika glavnog tužitelja, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužiteljstva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužiteljstvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužitelja
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela
  Prikazana vijest je na:
  702 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Materijali za izvještavanje o radu i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za 2022. godinu

  22.11.2022.

  Relevantni propisi i dokumenti  - Sudovi

  1. Dopis za dostavljanje statističkih podataka o radu sudova za2022. godinu i ocjenjivanje rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima za 2022. godinu
  2. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini -bosanski jezik
  3. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudaca u Bosni i Hercegovini -hrvatski jezik
  4. Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  5. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  6. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  7. Kriteriji za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  8. Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika
  9. Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada predsjednika sudova, sudija i stručnih saradnika
  10. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini – bosanski jezik
  11. Naputak za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudaca u Bosni i Hercegovini – hrvatski jezik
  12. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini – srpski jezik
  13. Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini
  14. Instrukcija za obračun individualne i kolektivne orijentacione norme u sudovima
  15. Smjernice za izradu godišnjeg narativnog izvještaja o radu sudova
  16. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca u bazi podatakaVSTV BiH i unos skeniranih obrazaca za ocjenjivanje rada
  17. Zaključak Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova u vezi sa izvještavanjem o protoku komunalnih predmeta u 2022. godini

  Relevantni propisi i dokumenti  - Tužilaštva

  1. Dopis za dostavljanje statističkih podataka o radu tužilaštava za 2022. godinu i ocjenjivanje rezultata rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima za 2022. godinu
  2. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  3. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužitelja u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  4. Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  5. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - bosanski jezik
  6. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela/odsjeka u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini - hrvatski jezik
  7. Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - srpski jezik
  8. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - bosanski jezik
  9. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine,Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužiteljstva Republike Srpske i Tužilteljstva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - hrvatski jezik
  10. Kriteriji  za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - srpski jezik
  11. Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca
  12. Dopuna Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca,šefova odjela/odsjeka i tužilaca
  13. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini – bosanski jezik
  14. Naputak za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Federalnog Tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog Tužiteljstva Republike Srpske i Tužiteljstva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja, šefova odjela/odsjeka u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužitelja u Bosni i Hercegovini – hrvatski jezik
  15. Uputstvo za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpskei Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini – srpski jezik
  16. Pravilnik o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  17. Uputstvo za primjenu Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  18. Instrukcija u vezi sa Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH
  19. Smjernice za izradu godišnjeg izvještaja o radu tužilaštava
  20. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca u bazi podataka VSTV BiH i unos skeniranih obrazaca za ocjenjivanje rada

  Upitnik CEPEJ-a/Evropske komisije za države iz regije Zapadni Balkan - podaci za 2022.godinu

  1. Dopis - Upitnik CEPEJ-a/Evropske komisije za države iz regije Zapadni Balkan, traže se podaci za 2022. godinu
  2. Tabela 1. Porotnici
  3. Tabela 2. Besplatna pravna pomoć
  4. Tabela 3. Izuzeće - Isključenje sudija
  5. Tabela 4. Presignacija predmeta
  6. Tabela 5. Zbirni podaci CEPEJ 2021

  Objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama pravosudnih institucija

  1. Smjernice za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama
  2. Tabela za objavljivanje sudskih odluka za 2022. godinu
  3. Tabela za objavljivanje tužilačkih odluka za 2022. godinu

  Tabele za obračun pojedinačnih i kolektivnih radnih rezultata u sudu za 2022. godinu

  1. Tabela za izvještavanje za Sud BiH
  2. Tabela za izvještavanje za Vrhovni sud FBiH
  3. Tabela za izvještavanje za Vrhovni sud RS
  4. Tabela za izvještavanje za Apelacioni sud BD BiH
  5. Tabela za izvještavanje za Viši privredni sud Banja Luka
  6. Tabela za izvještavanje za kantonalne i okružne sudove

            6a. Tabela za izvještavanje za kantonalne sudove u Sarajevu i Tuzli

  1. Tabela za izvještavanje za okružne privredne sudove
  2. Tabela za izvještavanje za općinske i osnovne sudove

            8aTabela za izvještavanje za Općinski sud u Sarajevu

  1. Tabela za izvještavanje za Osnovni sud BD BiH

  Pomoćne tabele za sudove za 2022. godinu

  1. Pomoćna tabela za obračun ostvarene norme na predmetima VAN CMS-a
  2. Pomoćna tabela za obračun norme prema članu 9. Pravilnika o orijentacionim mjerilima
  3. Pomoćna tabela za obračun odsustva NPF-a koji su radili u jednoj/dvije institucije u periodu ocjenjivanja
  4. Pomoćna tabela – Ukupan broj neriješenih predmeta VanCMS-a na kraju 2021. godine

  Pomoćna tabela evidencije za ukinute odluke u nebitnom dijelu/zbog promjene sudske prakse

  1. Tabela(Excell) – Evidencija iz čl. 17. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH i čl. 20. Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova u BiH
  2. Podaci za 2021. godinu o ukinutim odlukama ili odlukama koje se smatraju ukinutim a koje se neće uzimati u obzir kod izračuna statističkog kvaliteta odluka

  Obrasci za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima za 2022. godinu

  Bosanski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu
  2. Obrazac broj1.1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada sudije za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada sudije za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10.  Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudija kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11.  Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada  „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12.  Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudija (Ažurnost rada, parametar b)član 18. Kriterija)
  13.  Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) član 21. Kriterija)
  14.  Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

  Srpski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rada sudija za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada sudije za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada sudije za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTS BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudija kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11. Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12. Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudija (Ažurnost rada, parametar b)član 18. Kriterija)
  13. Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) član 21. Kriterija)
  14. Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

   

  Hrvatski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rada sudaca za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rada sudaca za 2022. godine u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rada predsjednika sudova za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora predsjedniku suda na ocjenu rada suca za 2022.godinu
  6. Obrazac broj 2.1 za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada suca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora predsjedniku neposredno višeg suda na ocjenu rada predsjednika suda za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada predsjednika suda za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 3. izvještaj predsjednika suda VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja radanositelja pravosudnih funkcija u sudu za 2022. godinu
  10.  Obrazac broj 4. Pojašnjenje rezultata rada sudaca kojima su za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  11. Obrazac broj 4a. Pojašnjenje rezultata rada predsjednika sudova kojima su za2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajućeobavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  12. Obrazac broj 5. Ažurnost i efikasnost rada sudaca (Ažurnost rada, parametar b)članak 18. Kriterija)
  13. Obrazac broj 6. Ažurnost i efikasnost rada predsjednika sudova (Ažurnost rada,parametar b) članak 21. Kriterija)
  14. Obrazac broj 7. Organizacija i rukovođenje radom suda

  Tabele za obračun pojedinačnih i kolektivnih radnih rezultata u tužilaštvu za 2022. godinu

  1. Tabela za izvještavanje za tužilaštva u BiH
  2. Tabela za izvještavanjeza Tužilaštvo BiH i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH
  3. Tabela za izvještavanje za Republičko javno tužilaštvo RS
  4. Tabela za izvještavanje za Federalno tužilaštvo FBiH

  Pomoćne tabele za tužilaštva za 2022. godinu

  1. Pomoćna tabela za obračun ostvarene norme na predmetima VANTCMS-a
  2. Pomoćna tabela za obračun norme prema članu 7., 8., 10. i 11.Pravilnika o orijentacionim mjerilima
  3. Pomoćna tabela za obračun odsustva NPF-a koji su radili u jednoj/dvije institucije u periodu ocjenjivanja

  Evidencija predmeta u kojima je izrečena mjera osiguranja/oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

  1. Obrazac nove evidencije za evidentiranje podataka o oduzimanju imovinske koristi, broj 06-43-4-2953-1/2018 od 14.09.2018. godine
  2. Uputstvo za popunjavanje tabela "Evidencije za svakrivična djela u kojima se oduzima imovinska korist”
  3. Tabela evidencije za sva krivična djela u kojima se oduzima imovinska korist

   

  Obrasci za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima za 2022. godinu

  Bosanski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022.godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnihtužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu uokolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužioca VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvu za 2022.godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca išefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužioca
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužilaštva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužilaštvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužioca
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela

  Srpski jezik

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022.godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu uokolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada tužioca za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužiocu na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022.godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za 2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTS BiH na ocjenu rada glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije BiH i glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužioca VSTS BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvu za 2022.godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTS BiH –pojašnjenje rezultata rada tužilaca za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTS BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužioca
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužilaštva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužilaštvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužioca
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela

  Hrvatski jezik

   

  1. Obrazac broj 1. za ocjenjivanje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu
  2. Obrazac broj 1.1. za ocjenjivanje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  3. Obrazac broj 1.2. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužitelja,zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za  2022. godinu
  4. Obrazac broj 1.3. za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužitelja,zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za 2022. godinu u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu
  5. Obrazac broj 1.4. za ocjenjivanje rezultata rada glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH i glavnog tužitelja Republičkog javnog tužiteljstva RS za 2022. godinu
  6. Obrazac broj 2. za podnošenje prigovora glavnom tužitelju na ocjenu rada tužitelja za 2022. godinu
  7. Obrazac broj 2.1. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada tužitelja za 2022. godinu
  8. Obrazac broj 2.2. za podnošenje prigovora glavnom tužitelju na ocjenu rada glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela za 2022. godinu
  9. Obrazac broj 2.3. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela za2022. godinu
  10. Obrazac broj 2.4. za podnošenje prigovora VSTV BiH na ocjenu rada glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva Federacije BiH i glavnog tužitelja Republičkog javnog tužiteljstva RS za 2022. godinu
  11. Obrazac broj 3. izvještaj glavnog tužitelja VSTV BiH o okončanju postupka ocjenjivanja rada nositelja pravosudnih funkcija u tužiteljstvu za 2022. godinu
  12. Obrazac broj 4. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada tužitelja za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  13. Obrazac broj 4a. izvještaj ocjenjivača VSTV BiH –pojašnjenje rezultata rada glavnih tužitelja, zamjenika glavnih tužitelja i šefova odjela za 2022. godinu utvrđene ocjene rada „nezadovoljavajuće obavlja funkciju“ ili „zadovoljavajuće obavlja funkciju“ i program mjera za unapređenje njihovog rada
  14. Obrazac broj 5. ažurnost i efikasnost rada tužitelja
  15. Obrazac broj 6. ažurnost i efikasnost rada glavnog tužitelja,zamjenika glavnog tužitelja, šefa odjela
  16. Obrazac broj 7. organizacija i rukovođenje radom tužiteljstva
  17. Obrazac broj 8. organizacija i rukovođenje radom odjela u tužiteljstvu
  18. Obrazac broj 9. posebni slučajevi ocjenjivanja tužitelja
  19. Obrazac broj 9.1. posebni slučajevi ocjenjivanja glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i šefa odjela