• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Unapređenje efikasnosti pravosuđa II

  03.09.2021.

  Opis projetka
  Opšti cilj projekta je povećanje efikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini.

  Specifični ciljevi projekta su značajno smanjenje broja starih predmeta i smanjenje dužine trajanja sudskih postupaka u novim predmetima reformisanjem i optimizacijom načina upravljanja i rukovođenja pravosuđem.

  Sljedeće projektne aktivnosti su direktno ili indirektno povezane sa ovim ciljevima.

  1. Upravljanje pravosuđem

  1.1. Upravljanje pravosuđem od strane VSTV- a BiH

  Kako bi sudovi bili efikasni, VSTV BiH mora biti u mogućnosti da na efikasan način upravlja pravosuđem u cjelini. Zahtjevi koje VSTV BiH postavlja u pogledu produktivnosti moraju biti pravilno utvrđeni i jasno predočeni. Predsjednici sudova treba da iskažu posvećenost utvrđenim zahtjevima, VSTV BiH na raspolaganju mora imati mehanizme za praćenje rada sudova i prikupljanje relevantnih informacija koje se tiču produktivnosti, te osoblje koje će vršiti analizu prikupljenih podataka.Potrebno je uspostaviti efikasne kanale komunikacije sa predsjednicima sudova. 

  1.2. Upravljanje sudovima

  Kako bi sudovi bili efikasni, potrebno je da predsjednici sudova ovladaju savremenim tehnikama upravljanja i rukovođenja i budu upoznati sa pitanjima produktivnosti sudova kao i da svi zaposleni budu upoznati sa zajedničkim ciljevima i da imaju osjećaj odgovornosti i posvećenosti ciljevima koje kao tim treba da ostvare. 

  1.3. Upravljanje predmetima od strane sudija

  Svaki predmet u konačnici rješava sudija kao pojedinac, a čak i u uslovima kada sudija radi u savršeno uređenom radnom okruženju i posjeduje potrebna pravnička znanja i najsavremenije instrumente, predmeti se i dalje rješavaju sporo ukoliko sudija nije obučen za efikasan rad na predmetima.

  2. Sudska nagodba

  Daljom primjenom instituta sudske nagodbe smanjiće se broj neriješenih predmeta u sudovima i uspostaviti djelotvorniji mehanizam za alternativno rješavanje sporova.

  3. Odnosi s javnošću

  Nedostatak činjeničnog znanja o pravosuđu među širom javnošću i tendencija da se pravosuđe smatra odgovornim za sve probleme koji su izvan njegove kontrole, nameće obavezu VSTV-u sa osmisli i provede aktivniju i proaktivnu strategiju odnosa s javnošću sa ciljem da se ojača povjerenje u pravosuđe.

  4. Efikasnija obrada komunalnih predmeta

  Sudski predmeti koji se odnose na neplaćene komunalne račune su savršeni za automatizaciju putem elektronske obrade predmeta. Uvođenje prilagođenog SOKOP-softvera u svim prvostepenim sudovima u BiH će ubrzati obradu takvih predmeta i osloboditi administrativne kapacitete koji će se moći koristiti samo za izvršenje neplaćenih dugova koji su dospjeli na izvršenje.

  5. Modernizacija sudskih zgrada

  Moderan i funkcionalno opremljen radni prostor je jedan od preduslova za efikasan rad pravosudnih institucija.


  ~ Osnovne informacije o projektu ~
  ---------------------------------------------

  Trajanje
  maj 2015 – maj 2018 (3 godine)

  Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
  Bosna i Hercegovina

  Budžet projekta
  Ukupan budžet: 2 miliona eura

  Donator
  Vlade Norveške i Nizozemske 

  Partneri na projektu
  Voditelj projekta: VSTV BiH

  Partneri:
  Sudska administracija Norveške, Pravosudno vijeće Nizozemske, Okružni sud u Amsterdamu, Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu

  Kontakt 
  Gđa Ana Bilić Andrijanić
  Tel: 033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

  G. Kenan Ališah 
  Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba

  Prikazana vijest je na:
  36 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Unapređenje efikasnosti pravosuđa II

  03.09.2021.

  Opis projetka
  Opšti cilj projekta je povećanje efikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini.

  Specifični ciljevi projekta su značajno smanjenje broja starih predmeta i smanjenje dužine trajanja sudskih postupaka u novim predmetima reformisanjem i optimizacijom načina upravljanja i rukovođenja pravosuđem.

  Sljedeće projektne aktivnosti su direktno ili indirektno povezane sa ovim ciljevima.

  1. Upravljanje pravosuđem

  1.1. Upravljanje pravosuđem od strane VSTV- a BiH

  Kako bi sudovi bili efikasni, VSTV BiH mora biti u mogućnosti da na efikasan način upravlja pravosuđem u cjelini. Zahtjevi koje VSTV BiH postavlja u pogledu produktivnosti moraju biti pravilno utvrđeni i jasno predočeni. Predsjednici sudova treba da iskažu posvećenost utvrđenim zahtjevima, VSTV BiH na raspolaganju mora imati mehanizme za praćenje rada sudova i prikupljanje relevantnih informacija koje se tiču produktivnosti, te osoblje koje će vršiti analizu prikupljenih podataka.Potrebno je uspostaviti efikasne kanale komunikacije sa predsjednicima sudova. 

  1.2. Upravljanje sudovima

  Kako bi sudovi bili efikasni, potrebno je da predsjednici sudova ovladaju savremenim tehnikama upravljanja i rukovođenja i budu upoznati sa pitanjima produktivnosti sudova kao i da svi zaposleni budu upoznati sa zajedničkim ciljevima i da imaju osjećaj odgovornosti i posvećenosti ciljevima koje kao tim treba da ostvare. 

  1.3. Upravljanje predmetima od strane sudija

  Svaki predmet u konačnici rješava sudija kao pojedinac, a čak i u uslovima kada sudija radi u savršeno uređenom radnom okruženju i posjeduje potrebna pravnička znanja i najsavremenije instrumente, predmeti se i dalje rješavaju sporo ukoliko sudija nije obučen za efikasan rad na predmetima.

  2. Sudska nagodba

  Daljom primjenom instituta sudske nagodbe smanjiće se broj neriješenih predmeta u sudovima i uspostaviti djelotvorniji mehanizam za alternativno rješavanje sporova.

  3. Odnosi s javnošću

  Nedostatak činjeničnog znanja o pravosuđu među širom javnošću i tendencija da se pravosuđe smatra odgovornim za sve probleme koji su izvan njegove kontrole, nameće obavezu VSTV-u sa osmisli i provede aktivniju i proaktivnu strategiju odnosa s javnošću sa ciljem da se ojača povjerenje u pravosuđe.

  4. Efikasnija obrada komunalnih predmeta

  Sudski predmeti koji se odnose na neplaćene komunalne račune su savršeni za automatizaciju putem elektronske obrade predmeta. Uvođenje prilagođenog SOKOP-softvera u svim prvostepenim sudovima u BiH će ubrzati obradu takvih predmeta i osloboditi administrativne kapacitete koji će se moći koristiti samo za izvršenje neplaćenih dugova koji su dospjeli na izvršenje.

  5. Modernizacija sudskih zgrada

  Moderan i funkcionalno opremljen radni prostor je jedan od preduslova za efikasan rad pravosudnih institucija.


  ~ Osnovne informacije o projektu ~
  ---------------------------------------------

  Trajanje
  maj 2015 – maj 2018 (3 godine)

  Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
  Bosna i Hercegovina

  Budžet projekta
  Ukupan budžet: 2 miliona eura

  Donator
  Vlade Norveške i Nizozemske 

  Partneri na projektu
  Voditelj projekta: VSTV BiH

  Partneri:
  Sudska administracija Norveške, Pravosudno vijeće Nizozemske, Okružni sud u Amsterdamu, Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu

  Kontakt 
  Gđa Ana Bilić Andrijanić
  Tel: 033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

  G. Kenan Ališah 
  Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba