• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opis projekta

  Sveukupni cilj projekta je unapređenje kvalitete i efikasnosti sudova u BiH putem određenih aktivnosti.

  Glavni cilj projekta je ojačati rad sudova unapređenjem upravljanja sudom, efikasnosti i kvalitete sudskih odluka, uvođenjem sistema mentorstva, unapređenjem sistema za automatsku obradu podataka s ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta i poboljšanjem infrastrukture pravosudnih institucija. 

  Sljedeće međusobno povezane aktivnosti će se implementirati kako bi se postigli rezultati projekta. 
   
  1. Jačanje rada sudova 
   
  1.1.  Unapređenje upravljanja sudom 
  Unapređenje upravljanja prvostepenih i drugostepenih sudova, ciljnih sudova u projektu putem poboljšanja komunikacije i timskog rada kao bitnog segmenta organizacione kulture u sudovima koji će doprinijeti boljem radu sudova. Poseban fokus će biti stavljen na harmonizaciju sudske prakse na različitim nivoima sudova, jačanje procesne discipline,  ujednačena praksa tumačenja Zakona o parničnom procesu i  unapređenje kvaliteta i efikasnosti izvršnog postupka usvajanjem niza dokumenata.         
   
  1.2.  Razvijanje i uvođenje sistema mentorstva za novoimenovane sudije   
  Razviti sistem mentorstva za sudije u BiH prema iskustvima Norveške i Nizozemske prilagođenih potrebama sudova u BiH.
   
  1.3. Unapređenje kvalitete sudskih odluka
  Identifikovati probleme i unaprijediti trenutne načine pisanja sudskih odluka za stranke u postupku istovremeno imajući u vidu faktička i pravna pitanja koja su od važnosti za rješavanje spora.  
   
  1.4. Razvoj i implementacija SOKOP-mal Sistema za automatsku obradu predmeta 
  Daljnji razvoj SOKOP –Mal Sistema u sudovima u BiH će ubrzati procesuiranje komunalnih predmeta i drugih predmeta male vrijednosti.  
   
  1.5. Unapređenje infrastrukture pravosudnih institucija  
  Moderni funkcionalni fizički uslovi i radni prostor su preduslovi za efikasan rad pravosudnih institucija.  
   
  2. Jačanje rada VSTV-a BiH 
   
  2.1. Unapređenje procesa imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija
  Proces imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija u BiH je u skladu s Evropskim standardima 
   
  2.2. Analiza nezavisnosti, odgovornosti i kvalitete u pravosuđu prema kriterijima  Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ)
  Nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa u BiH u skladu s ostatkom Evrope putem bolje saradnje sa Evropskom mrežom sudskih vijeća.
   
  Trajanje
  Januar 2019 - januar 2022 (3 godine)
   
  Mjesto
  Bosna i Hercegovina
   
  Vrijednost projekta 
  Ukupna vrijednost iznosi 1,9 miliona EUR
   
  Donator 
  Vlada Norveške i Vlada Nizozemske  
   
  Partneri na projektu
  Implementator projekta: VSTV BiH
   
  Partneri:
  Sudska administracija Norveške, Sudsko vijeće Nizozemske i ciljni sudovi u BiH

  Kontakt 
  Rukovoditelj projekta:
  Gđa Ana Bilić Andrijanić 
  Tel:  033 707 553 
   
  Zamjenik rukovoditelja projekta: 
  G. Kenan Ališah 
  Tel: 033 707 581 
  Prikazana vijest je na:
  138 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osnovne informacije o projektu

  26.08.2021.

  Opis projekta

  Sveukupni cilj projekta je unapređenje kvalitete i efikasnosti sudova u BiH putem određenih aktivnosti.

  Glavni cilj projekta je ojačati rad sudova unapređenjem upravljanja sudom, efikasnosti i kvalitete sudskih odluka, uvođenjem sistema mentorstva, unapređenjem sistema za automatsku obradu podataka s ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta i poboljšanjem infrastrukture pravosudnih institucija. 

  Sljedeće međusobno povezane aktivnosti će se implementirati kako bi se postigli rezultati projekta. 
   
  1. Jačanje rada sudova 
   
  1.1.  Unapređenje upravljanja sudom 
  Unapređenje upravljanja prvostepenih i drugostepenih sudova, ciljnih sudova u projektu putem poboljšanja komunikacije i timskog rada kao bitnog segmenta organizacione kulture u sudovima koji će doprinijeti boljem radu sudova. Poseban fokus će biti stavljen na harmonizaciju sudske prakse na različitim nivoima sudova, jačanje procesne discipline,  ujednačena praksa tumačenja Zakona o parničnom procesu i  unapređenje kvaliteta i efikasnosti izvršnog postupka usvajanjem niza dokumenata.         
   
  1.2.  Razvijanje i uvođenje sistema mentorstva za novoimenovane sudije   
  Razviti sistem mentorstva za sudije u BiH prema iskustvima Norveške i Nizozemske prilagođenih potrebama sudova u BiH.
   
  1.3. Unapređenje kvalitete sudskih odluka
  Identifikovati probleme i unaprijediti trenutne načine pisanja sudskih odluka za stranke u postupku istovremeno imajući u vidu faktička i pravna pitanja koja su od važnosti za rješavanje spora.  
   
  1.4. Razvoj i implementacija SOKOP-mal Sistema za automatsku obradu predmeta 
  Daljnji razvoj SOKOP –Mal Sistema u sudovima u BiH će ubrzati procesuiranje komunalnih predmeta i drugih predmeta male vrijednosti.  
   
  1.5. Unapređenje infrastrukture pravosudnih institucija  
  Moderni funkcionalni fizički uslovi i radni prostor su preduslovi za efikasan rad pravosudnih institucija.  
   
  2. Jačanje rada VSTV-a BiH 
   
  2.1. Unapređenje procesa imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija
  Proces imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija u BiH je u skladu s Evropskim standardima 
   
  2.2. Analiza nezavisnosti, odgovornosti i kvalitete u pravosuđu prema kriterijima  Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ)
  Nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa u BiH u skladu s ostatkom Evrope putem bolje saradnje sa Evropskom mrežom sudskih vijeća.
   
  Trajanje
  Januar 2019 - januar 2022 (3 godine)
   
  Mjesto
  Bosna i Hercegovina
   
  Vrijednost projekta 
  Ukupna vrijednost iznosi 1,9 miliona EUR
   
  Donator 
  Vlada Norveške i Vlada Nizozemske  
   
  Partneri na projektu
  Implementator projekta: VSTV BiH
   
  Partneri:
  Sudska administracija Norveške, Sudsko vijeće Nizozemske i ciljni sudovi u BiH

  Kontakt 
  Rukovoditelj projekta:
  Gđa Ana Bilić Andrijanić 
  Tel:  033 707 553 
   
  Zamjenik rukovoditelja projekta: 
  G. Kenan Ališah 
  Tel: 033 707 581