• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Mostaru vrši se svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati (ukoliko stranka žalbu predaje osobno) u prijemnom uredu Suda, prizemlje, ured broj 4, ili se žalba može uputiti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Suda.
  Žalbe se potom proslijeđuju Kantonalnom/Županijskom sudu u Mostaru.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku u kojoj je naveden zakonski rok za izjavljivanje žalbe.
  Žalbe se predaju u prijemni ured u prizemlju zgrade Suda u, soba broj 4. Sud dostavlja primjerak žalbe protivnoj stani na odogovor koja u zakonskom roku koji je naznačen uz dostavljeni primjerak žalbe može predati odgovor na žalbu.
  Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Kantonalnom/Županijskom sudu u Mostaru koji je od tog trenutka nadležan za donošenje odluke po žalbi.

   

  1369 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1