• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kutak za građane
 • Vaša pitanja
 • Često postavljana pitanja

  Kako dobiti informacije o predmetu?

  Sve informacije o predmetu koji je u CMS sistemu, možete dobiti u prijemnoj kancelariji Pisarnice suda, koja se nalazi u prizemlju zgrade suda, ili putem telefona 036/501-100 i 036/501-101.

  Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od Referenta za unos dokumenata, a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima odnosno proslijediti do referenta za upravljanje spisima.

  128 PREGLEDA

  Kako pohraniti testament?

  Ako želite da ostavite testament/oporuku Sudu na čuvanje, potrebno je da uplatite dodatnu taksu u iznosu koji će Vam odrediti postupajući sudija/sudac. Nakon što ste učinili sve gore navedeno, dođite u Sud i obratite se referentu pisarne. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarne ili putem telefona.

  128 PREGLEDA

  Gdje mogu predati pismeno/podnesak na sud?

  Sva pismena možete predati svakim radnim danom od 09,30 do 13,00 sati, neposredno u Pisarnu suda (prizemlje zgrade suda).

  133 PREGLEDA

  Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK)

  Navedena funkcionalnost CMS-a se koristi za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda stranci za uvid u predmeta putem interneta.

  Pristupni kod se izdaje isključivo strankama u postupku (tužitelj i tuženi) kao i njihovim zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima, u svim sudskim predmetima izuzev krivičnih predmeta.

  Podaci potrebni za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda:

  -   broj sudskog predmeta

  -   ID za pravno lice ili ID punomoćnika (advokatska kancelarija)

  -   matični broj za fizičko lice

  Jednom izdat kod se ne može ponovo izdati u istom broju predmeta i istoj fazi.

  99 PREGLEDA

  Kako mogu doći do postupajućeg sudije?

  Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva. Za sve informacije o Vašem predmetu obratite se sudskoj pisarni putem telefona 036/501-100 i 501-101.

  120 PREGLEDA
  • 1 - 5 / 5
  • 1