• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako sastaviti oporuku?

  Kako sastaviti oporuku?

  Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudbenu oporuku za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:
  ponesete vašu ličnu/osobnu kartu ili putnu ispravu,
  napravite zahtjev za sastavljanje sudske oporuke/testamenta.
  Uz zahtjev za sastavljanje sudske oporuke/testamenta potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet sudbene oporuke/testamenta.
  Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vlasništvu istih. tj. vlasnički/posjedovni list koji izdaje Općinski ured katastar.
  Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac.

  Vrste oporuka:

  1. VLASTORUČNA OPORUKA:
  To je oporuka koju je oporučitelj napisao svojom rukom i koju je vlastoručno potpisao. Za punovažnost ove oporuke nije nužno da je naznačen datum kada je sačinjena, ali je korisno da se naznači. Ovako sačinjena oporuka ima najjaču zakonsku snagu.

  2. SUDSKA OPORUKA:
  To je oporuka koju po kazivanju oporučitelja sastavlja sudac nadležnog suda. Sudac je dužan prethodno utvrditi identitet oporučitelja, kao i njegovu sposobnost za rasuđivanje, te ga upoznati sa zakonskim odredbama vezanim za oporučno nasljeđivanje. Nakon toga oporučitelj će pročitati i potpisati oporuku, a sudac će konstatovati na samoj oporuci da ga je oporučitelj u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.
  U slučaju da oporučitelj nije u stanju pročitati oporuku koju mu je sastavio sudac, tada je dužnost suca da ovakvu oporuku pročita ostavitelju u prisutnosti dva svjedoka. Tako da će ostavitelj u prisutnosti dva svjedoka potpisati ili staviti otisak prsta na oporuku, ali tek pošto izjavi pred sucem i svjedocima da je to zbilja njegova oporuka. Svjedoci su također dužni staviti svoje potpise na ovako sastavljenu oporuku.
  Svjedoci moraju biti punoljetne osobe koje nisu lišene poslovne sposobnosti, koje znaju čitati i pisati te razumiju jezik na kojem je sastavljena oporuka.

  28 PREGLEDA

  Kako deponirati oporuku?

  Oporučitelj može svoju oporuku predati na čuvanje nadležnom sudu u otvorenom ili zatvorenom omotu, o čemu će sud sastaviti zapisnik, te predanu oporuku slaviti u poseban omot, koji će zapečatili te čuvati u sudu.

  20 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1