• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  13.09.2010.

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
  https://vstv.pravosudje.ba/

  Agencija za državnu službu
  www.ads.gov.ba

  Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH
  www.dei.gov.ba

  Ministarstvo vanjskih poslova BiH
  www.mvp.gov.ba

  Ombdusman BiH
  www.ohro.ba

  Predsjedništvo BiH
  www.predsjednistvobih.ba

  Privredna komora BiH
  www.komorabih.com

  Regulatorna agencija za komunikacije
  www.cra.ba

  Ustavni sud BiH
  www.ccbh.ba

  Zemljišna administracija
  www.zkk.ba

   

  INSTITUCIJE FEDERACIJE BIH

  Ustavni sud BiH
  www.ccbh.ba

  Vrhovni sud Federacije BiH
  www.vsbih.ba

  Udruženje sudija
  www.usbih.ba

  Udruženje medijatora u BiH
  www.umbih.co.ba

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca
  www.fbih.cest.gov.ba

  Federalno ministarstvo pravde
  www.fmp.gov.ba

  Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
  www.mpr.gov.ba


  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Narodna skupština Republike Srpske
  www.narodnaskupstinars.net

  Vlada Republike Srpske
  www.vladars.net

  Gender centar Vlade Republike Srpske
  www.gc.vladars.net

  Ustavni sud Republike Srpske
  www.ustavnisud.org

  Ministarstvo unutrašnjih poslova
  www.mup.vladars.net

  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
  www.mirl.org

  Poreska uprava Republike Srpske
  www.poreskaupravars.org

  Republička uprava carina
  www.rucrs.com

  MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BIH

  Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)
  www.ohr.int

  OSCE Misija u BiH
  www.oscebih.org

  Delegacija Evropske komisije u BiH
  www.delbih.cec.eu.int

  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)
  /www.crpc.org.ba

  UNHCR BiH
  www.unhcr.ba

  Dom za ljudska prava za BiH
  www.hrc.ba


  ADVOKATSKE KOMORE

  Advokatska komora Federacije Bosna i Hercegovine
  www.advokomfbih.ba

  Advokatska komora Republike Srpske
  www.advokatska.com

  SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)
  csd.pravosudje.ba

  BAZE PRAVNIH PROPISA
  www.zakon.ba
  www.legislativa.ba
  www.zakoni.ba

  SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
  www.sllist.ba


  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  UJEDINJENE NACIJE
  www.un.org

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE
  www.icj-cij.org

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU
  www.un.org/icty

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
  www.iccnow.org

  EVROPSKA UNIJA
  europa.eu.int

  EVROPSKI SUD
  curia.eu.int/en

  EVROPSKI OMBUDSMAN
  www.euro-ombudsman.eu.int

  VIJEĆE / SAVJET EVROPE U STRAZBURU
  www.coe.int

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
  www.echr.coe.int

  UJEDINJENE NACIJE (UN)
  www.un.org

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE (ICJ)
  www.icj-cij.org

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU (MKSJ / ICTY)
  www.un.org/icty

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD (ICC)
  www.iccnow.org

  2236 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1