• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak (kojim se dokazuje da protiv Vas nije potvrđena optužnica ili da nije donesena osuđujuća presuda ako se radi o kaznenom djelu s propisanom kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom) se inicijalno predaje nadležnom općinskom sudu prema mjestu Vašeg prebivališta. Obrazac uvjerenja o ne vođenju postupka građani mogu dobiti u općinskim sudovima na prijemnim odjelima, a propisanu sudsku pristojbu građani plaćaju u općinskim sudovima .

  Nakon što općinski sud izvrši provjeru kroz svoju evidenciju, ovjereni obrazac se službenim putem dostavlja ovom Županijskom/Kantonalnom sudu koji izdaje konačno uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.

  Sud dozvoljava da i građani pojedinačno mogu, u slučajevima velike i osnovane žurbe i potrebe, sami osobno donijeti uvjerenje popunjeno od općinskog suda , te će im u tim slučajevima ovaj sud odmah izdati traženo uvjerenje.

  Uvjerenja o ne vođenju postupka se u ovom sudu građanima Mostara izdaju iza 13,00 sati svakog radnog dana, a građanima izvan Mostara tijekom cijelog radnog dana.

  Zahtjev za izdavanje potvrda da li se vodi upravni spor u ovom sudu podnosi sa na propisanom obrascu kojega se može dobiti kod šefa pisarnice suda.

  Prema odredbi članka 24. stavak 1. i 2. Zakona o sudskim pristojbama s tarifom (Narodne novine HNŽ/HNK broj 4/09) za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 4,5 KM, a za izdano uvjerenje plaća se pristojba od 9,00 KM (ukupno 13,50 KM). Da bi se ubrzao postupak dobivanja uvjerenja , preporuča se građanima da prije dolaska u sud i podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja izvrše odgovarajuću uplatu i sudu prezentiraju kopiju uplatnice. Uplate se vrše na žiro račun broj 3380002200005953, svrha doznake „izdavanje uvjerenja“, uz naznaku „za proračun HNŽ/HNK“, vrsta prihoda 722221.

  5138 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1