• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

  Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak 

  Prema Članu 49. stav 1 Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju FBiH i Brčko distrikta :

  Općinski/osnovni sud izdaje uvjerenje da se protiv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi zahtjev ne vodi krivični postupak pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Ovo uvjerenje izdaje općinski/osnovni sud na čijem području ima prebivalište fizičko lice, odnosno na čijem području ima sjedište pravno lice, a za strana fizička lica sud na čijem području strano lice ima prijavljeno boravište.  

  5416 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1