• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  ŽALBE NA SUDSKE ODLUKE

   

   

  Podnositelji žalbi na sudske odluke ovog suda mogu žalbe neposredno predati u pisarnici suda u prijemnom odjeljenju tijekom radnog vremena suda , a žalbe se mogu dostaviti sudu i putem pošte u zatvorenom omotu .
  Žalba se treba predati u dovoljnom broju primjeraka za ovaj i apelacijski sud ( po jedan primjerak ) , kao i za protivne stranke i njihove punomoćnike , a uz žalbu se uobičajeno prilaže primjerak osporene odluke , kao i svi dokazi na koje se žalitelj u žalbi poziva . Uz žalbu se mora priložiti i punomoćje za punomoćnika ukoliko se isti u postupku pojavljuje tek u žalbenom dijelu postupka .

  1956 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1