• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Obavjest o radu suda u vezi novonastale epidemiološke situacije

  16.03.2020.

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Hecegovačko-neretvanska županija/kanton

  Županijski sud Mostar –Kantonalni sud Mostar

  Poslovni broj: 07 0 Su 017511 20 Su

  Mostar, 16.03.2020.godine 


            Predsjednica suda temeljem čl .31 Zakona o sudovima FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl.glasnik BiH“ broj:66/142 i 40/14), a povodom  novonastale epidemiološke  situacije donosi slijedeću

  O D L U K U 

  I. 

            Prijem stranaka u sudu i to samo u prijemni ured radi predaje podnesaka i tužba i ostalih pismena će se održavati svaki radni danod 11.00 do 13,00 sati.

   II.

              Sve zakazane rasprave, ukoliko nisu hitne prirode ,odgađaju se do daljnjeg (sve ovisi o epidemiološkoj situaciji u BiH).

  III.

            U ostalim uredima prijem stranaka se obustavlja i stranke će svoje zahtjeve i upite vezane za predmete moći dobiti samo putem telefona na brojeve telefona 036-323-381 i 036-323-382.  

  IV.

              Uposlenici suda se moraju pridržavati uputstava koje su nadležne službe izdale vezane za higijenu, a  jedna spremačice će sedmično  raditipuno radno vrijeme, dok će dvije dolaziti kao i prije. Ostale obveze spremačice će dobiti od svoje šefice, po kojima će postupati. U sudu su već podjeljene rukavice i maske za prijemni ured i pisarnice, a tokom dana će i ostali uposlenici dobiti prevenitvno rukavice koji nisu direktno povezani sa strankama ,   a maske ukoliko uspijemo nabaviti. 

  V. 

            Ova odluka stupa na snagu s današnjim danom. 


  PREDSJEDNIK SUDA

  JASMINA RAJKOVIĆ

   

  DOPUNA  O D L U K E

  od 16.03.2020.godine

  I. 

            Prijem stranaka u sudu se obustavlja do 06.04.2020.godine, a radno vrijeme suda je od 07.30 do 14,00 sati. 

   II. 

             Stranke sva pismena za sud mogu uputiti putem pošte. Od ove dopune odluke izuzimaju se kuriri općinskih sudova i tužiteljstva, te kuriri iz nadležnih policijskih ustanova.

   III. 

              Za sve stranke tj. kurire Draženko Marić ili osoba koja ga mijenja dužna je strankama na porti prilikom ulaska u sud dati rukavice koje će se nalaziti na porti suda. 

  IV.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

  PREDSJEDNIK SUDA

  JASMINA RAJKOVIĆ

  Kompletna udluka i dopuna odluke se može "skinuti" na linku desno.


   


  Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika

  17.07.2017.

  Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika i njihovo postavljanje odnosno raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa zakonom i pravilnikom.

  U odnosu na prava i dužnosti državnih službenika primjenjuju se sljedeći propisi:

  1. na državne službenike primjenjuje se Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06, u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona,

  2. na namještenike primjenjuje se Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 49/05, u daljem tekstu: Zakon o namještenicima ) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona.

  Na prava i dužnosti državnih službenika i namještenika pored propisa iz stava 2. ovog člana primjenjuju se, u skladu sa zakonom i opći propisi o radu i kolektivni ugovori.

  • 1 - 2 / 2
  • 1