• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rad i organizacija pisarnice Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru

  Pisarnica suda je organizirana tako da ima više odjela i to :

  1. Odjel za prijem pošte ,
  2. Odjel za otpremu pošte ,
  3. Dostavna služba ,
  4. Sudska pisarnica ,
  5. Arhiv suda ,
  6. Šef sudske pisarnice .

  Ad.1. Odjel za prijem pošte svakodnevno vrši podizanje pošte za sud iz poštanskog faha suda , te neposredno u sudu vrši prijem svih vrsta podnesaka i pismena neposredno od stranaka , razvrstava poštu za daljnji rad po primljenim pismenima i podnescima , unosi podatke u CMS sistem ( sistem elektronskog vođenja predmeta ) , te izdaje strankama potvrde o primljenim podnescima i pismenima .

  Ad.2. Odjel za otpremu pošte svakodnevno priprema , pakira i otprema iz suda svu poštu koja iz suda ide prema strankama i bilo kojem drugom adresantu bilo putem pošte ili dostavne službe suda . Ovaj isti Odjel izdaje građanima i uvjerenja o nevođenju postupka .

  Ad.3. Dostavna služba suda svakodnevno vrši fizičku i neposrednu dostavu pošte i pošiljaka iz suda prema strankama i drugim adresantima .

  Ad.4. Sudska pisarnica vodi sve vrste sudskih upisnika i imenika , fizički formira sudske spise , izdaje spise sucima , vodi sve vrste evidencija vezano za spise predmeta suda , vrši raspodjelu predmeta sucima , vrši evidenciju svih promjena unutar CMS sustava vođenja predmeta , izrađuje sve potrebne statistike , ulaže sve pristigle podneske u spis predmeta i td.

  Ad.5. Arhiv suda vrši prijem i čuvanje dokumentacije suda koja pređe u arhivsku građu , vodi odgovarajuće registre i arhivske knjige , vadi i izdaje spise i dokumentaciju iz arhive za potrebe suda , stranaka ili građana , ostvaruje suradnju sa Arhivom Hercegovine i drugim stručnim arhivskim organizacijama i tijelima i td.

  Ad.6. Šef pisarnice rukovodi cjelokupnim radom pisarnice i brine se o organizaciji rada u pisarnici , izrađuje analitičke , statističke i druge izvještaje o radu suda i sudaca , ovjerava odluke suda , izdaje odgovarajuća uvjerenja za stranke i građane i td.

  Prijemni odjel i pisarnica suda rade neposredno sa strankama svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati. U preostalom radnom vremenu se završavaju poslovi koji nisu vezani za rad sa strankama .

  Uvjerenja o ne vođenju postupka se građanima Mostara izdaju iza 13,00 sati svakog radnog dana a građanima izvan Mostara tijekom cijelog radnog dana.

   

  2002 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1