• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Kantonalnog/Županijskog suda Mostar

  TAJNIK - SEKRETAR SUDA

   

  Nataša Ivanišević Vejzović

   

  1. ODSJEK – PISARNICA SUDA

  ŠEF PISARNICE

  Karolina Stanković

   

  VIŠI REFERENT ZA UNOS DOKUMENATA U PRIJEMNOM UREDU

  Sandra Vukša

  Daniela Mekić

   

  VIŠI REFERENT ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA

  Tihana Miletić

  Elvedin Ćatić

  Predrag Martinović

  Alen Spahić

  Kima Šantić

   

  VIŠI REFERENT ZA OTPREMU POŠTE

  Mevlida Volić

   

  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ARHIVE

  Aldin Čolaković

   

  KURIR

  Sena Mustafić

   

  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT KNJIŽNIČAR

  Ankica Sopta

   

  2 . ODSJEK SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA

  ŠEF ODSJEKA SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA

  Gordana Ćubela

   

  VIŠI REFERENT SUDAČKI/SUDSKI ASISTENT

  Anela Redžić

  Zejna Džiho

  Džemila Džiho

  Fazila Mušinović

  Marija Mišura

  Adisa Špago

  Dragana Leko

  Andrea Leko

  Marijana Križanac

  Alma Duraković

  Almedina Zuhrić

  Alma Tojaga

  Rajna Ćimić

   

  3. RAČUNOVODSTVO

  ŠEF RAČUNOVODSTVA

  Mirjana Kordić

   

  VIŠI REFERENT ZA METERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

  Miljana Šunjić

   

  VIŠI REFERENT ZA BLAGAJNIČKE POSLOVE

  Lejla Boškailo

   

  VIŠI REFERENT VOZAČ

  Darko Šarac

   

  REFERENT ZA RUKOVANJE TELEFONSKOM CENTRALOM

  Draženko Marić

   

  VIŠI REFERENT ZA PORTIRSKE I DOMARSKE POSLOVE

  Dimitrije Čičević

   

  SPREMAČICA RADNOG PROSTORA

  Ana Merdžo

  Nada Tomić

  Selma Hadžimusić

   

  4 . SAMOSTALNI IZVRŠILAC

  TEHNIČKI TAJNIK – SEKRETAR

  Snježana Topić

   

  5. VIŠI STURČNI SARADNIK ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

  Nedžad Vejzović

   

  6. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI

  (trenutno ih nema)

   

  7. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI VOLONTERI

  (trenutno ih nema)

  4947 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1