• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Mostaru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Kantonalnog/Županijskog suda Mostar

  TAJNIK - SEKRETAR SUDA

  Nataša Ivanišević Vejzović

  1. ODSJEK – PISARNICA SUDA
  ŠEF PISARNICE
  Karolina Stanković

  VIŠI REFERENT ZA UNOS DOKUMENATA U PRIJEMNOM UREDU
  Sandra Vukša

  Daniela Mekić

  VIŠI REFERENT ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA
  Tihana Miletić
  Elvedin Ćatić
  Anka Mandić

  Predrag Martinović

  Alen Spahić

  Kima Šantić
  VIŠI REFERENT ZA OTPREMU POŠTE
  Mevlida Volić
  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ARHIVE
  Dimitrije Čičević
  KURIR
  Sena Mustafić

  Aldin Čolaković

  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT KNJIŽNIČAR
  Ankica Sopta
   
  2 . ODSJEK SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA
  ŠEF ODSJEKA SUDAČKIH/SUDSKIH ASISTENATA
  Gordana Ćubela
  VIŠI REFERENT SUDAČKI/SUDSKI ASISTENT
  Dika Čolaković
  Zejna Džiho
  Džemila Džiho
  Fazila Mušinović
  Marija Mišura
  Adisa Špago

  Dragana Leko

  Andrea Leko

  Marijana Križanac

  Alma Duraković

   

  3. RAČUNOVODSTVO
  ŠEF RAČUNOVODSTVA
  Mirjana Kordić
  VIŠI REFERENT ZA METERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
  Miljana Šunjić
  VIŠI REFERENT ZA BLAGAJNIČKE POSLOVE
  Lejla Boškailo

  VIŠI REFERENT VOZAČ
  Darko Šarac
  REFERENT ZA RUKOVANJE TELEFONSKOM CENTRALOM
  Draženko Marić
  SPREMAČICA RADNOG PROSTORA
  Ana Merdžo 
  Nada Tomić

  4 . SAMOSTALNI IZVRŠILAC
  TEHNIČKI TAJNIK – SEKRETAR
  Snježana Topić

  5. VIŠI STURČNI SARADNIK ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

  Nedžad Vejzović


  6. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI

  (trenutno ih nema)


  7. SUDSKI VJEŽBENICI-PRIPRAVNICI VOLONTERI

  (trenutno ih nema)  3649 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1