• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Velikoj Kladuši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  20.08.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

   

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,

  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,

  - lična odgovornost za obavljenje poslova,

  - praćanje i proučavanje sudske prakse,

  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom

  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

   

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

   

  Osnovne organizacione jedinice suda su :

   

  1. Krivično odjeljenje

  2. Građansko odjeljenje,

  3  Prekršajno odjeljenje

  4. Odjeljenje sudske uprave,

  5. Zemljišno-knjižni ured,

   

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

   

  a) krivično odjeljenje

  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),

  c) prekršajno odjeljenje

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Velikoj Kladuši, a koji se nalazi u ""

  671 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1