• logo
 • osnovna stranica
 • Opštinski sud u Velikoj Kladuši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  Općinski sud u Velikoj Kladuši  izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

   

  1. PREKRŠAJNO

   

      a) Uvjerenje o nekažnjavanju

      b) Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera

      c) Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni BiH

   

  2. KRIVIČNO

   

  Uvjerenje da nije u toku krivični postupak  i da stranka nije osuđivana pravosnažnom presudom za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u instituciji u koju se kandidira i da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti za koju konkuriše.

  Za izdavanje navedenih uvjerenja plaća se sudska taksa u iznosu od 15,00 KM.

  na žiro – račun : 3380002210005877

  Vrsta prihoda:  722221

  Općina:  097

  Primalac: Budžet USK-a 

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1