• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pristup sudskim predmetima putem interneta

  Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta, sa izuzetkom predmeta iz krivičnog referata.

  Dostavljanjem podnesaka sudu, u kojem se sudski postupak vodi, stranke mogu postati korisnici servisa na sljedeće načine:

  1. lično - Usmeni zahtjev u pisarnici suda, za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) službeniku u sudskoj pisarnici, uz predočenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem interneta i lične (osobne) karte. Za slučaj pravnog lica (firma ili advokatska kancelarija) potrebno je predočiti rješenje suda o registraciji i ID broj. Službenik u sudskoj pisarnici će stranci izdati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji jednoznačno označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku.
  2. slanjem popunjenog zahtjeva putem pošte - Stranke u postupku imaju mogućnost da uz podnošenje podnesaka zahtijevaju izdavanje JPK-a koji će sudovi strankama dostavljati posredstvom pošte uz obavezno lično uručenje. Stranke koje su zainteresovane za izdavanje JPK-a koji će im biti dostavljen putem pošte prethodno moraju ručno popuniti zahtjev i dostaviti ga sudu lično ili putem pošte.

  Zahtjev za izdavanje JPK-a moguće je preuzeti na linku desno. Za dobijanje JPK-a prethodno ćete se morati obratiti nadležnom sudu za informaciju o visini takse i načinu njene uplate.

  Nakon što dobiju potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o sudskom predmetu nakon uspješno izvršene autentifikaciji putem adrese:  https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  Prijava i korištenje web servisa je moguća na dva načina:
  1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili
  2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  Neophodne informacije o pristupu i načinima pregleda podataka, korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa (https://pravosudje.ba/predmeti/uputstva/uputstvo.pdf), Često postavljanim pitanjima (https://pravosudje.ba/predmeti/uputstva/faq.pdf) ili dobiti u pisarnicama sudova.

  Ukoliko imate problema prilikom korištenja ovog servisa, možete se obratiti Timu za podršku korisnicima putem elektronske pošte predmeti@pravosudje.ba. Ako imate pitanje koja se odnose na detalje o postupanju po sudskim predmetima ili visini i načinu uplate takse za izdavanje JPK-a trebate se obratiti naležnom sudu pred kojim se vodi sudski postupak. Tim za podršku korisnicima nema ovlasti davati odgovore na njih.

  • 1 - 1 / 1
  • 1