• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Servisi
 • Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
 • Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH

  Video konferencijski sistem u pravosuđu Bosne i Hercegovine

  06.07.2015.

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, kroz projekte finansirane iz IPA 2009 i IPA 2010 sredstava Evropske unije u 2013. godini, implementiralo video-konferencijski sistem u bosanskohercegovačkom pravosuđu. Uspostavom ovog sistema je stvorena mogućnost saslušanja svjedoka sa udaljenih lokacija putem video linka pri provođenju glavnog pretresa. Prvobitno, video-konferencijskim sistemom je povezano 28 institucija u okviru pravosuđa Bosne i Hercegovine, pri čemu su, implementacijom sistema, omogućena njegova buduća proširenja i povezivanje većeg broja institucija. Proširenje sistema i njegova implementacija u dodatnih sedam tužilaštava je realizirana tokom 2014. godine kroz projekt „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, kojeg finansira Švajcarska. Početkom 2015. godine ispunjeni su tehnički uslovi za uspostavu video linka sa pravosudnim institucijama u inostranstvu čime je omogućeno saslušanje svjedoka iz inostranstva u predmetima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim zakonskim procedurama o ostvarivanju međunarodne pravne pomoći.

  Video-konferencijski sistem pruža nekoliko mogućnosti u pogledu korištenja u okviru sudskih postupaka:


  Iskaz svjedoka iz jednog grada na glavnom pretresu u sudu koji se nalazi u drugom gradu u BiH

  U slučaju da svjedok nije u mogućnosti putovati u mjesto u kome se održava glavni pretres, svjedočenje u okviru glavnog ročišta može biti realizirano putem video-konferencijskog sistema. Uslov za ovo je da sud koji vodi postupak bude povezan video-konferencijskim sistemom, kao i sud iz čijih prostorija će biti realizirano svjedočenje. Pravosudne institucije u BiH koje su povezane video-konferencijskim sistemom su navedene u ovoj listi. Ukoliko svjedok nije u prilici putovati zbog svjedočenja, potrebno je da sudu iskaže interes za svjedočenje putem video linka kao alternativu fizičkom dolasku u sud na glavni pretres. Na osnovu zahtjeva svjedoka, sud poduzima radnje kako bi se omogućilo svjedočenje putem video-linka.


  Svjedočenje zaštićenog svjedoka iz izdvojene prostorije ili drugog suda

  Video-konferencijski sistem omogućava primjenu mjera zaštite identiteta svjedoka, i to pomoću „skremblovanja“ audio i video signala koji rezultira iskrivljenjem glasa i prikaza svjedoka, čime se štiti njegov identitet. Ova vrsta svjedočenja može biti realizirana iz izdvojene prostorije ili drugog suda, zavisno od mjera koje je neophodno poduzeti, odnosno, od stanja i mogućnosti svjedoka da bude u sudu u kome se održava suđenje. 


  Svjedočenje svjedoka iz inostranstva na suđenju pred nekim od sudova u BiH

  Slično realizaciji svjedočenja svjedoka iz drugog grada unutar BiH, svjedok koji nije u mogućnosti fizički prisustvovati glavnom pretresu može svjedočiti iz pravosudne institucije u gradu, odnosno zemlji u kojoj boravi putem video linka. Pravosuđa u većini evropskih zemalja također imaju uspostavljene video-konferencijske sisteme koji imaju mogućnost povezivanja sa video-konferencijskim sistemom u pravosuđu BiH. Osim postojanja tehničkih uslova za svjedočenje putem video-linka, neophodno je uspostavljanje saradnje između pravosudnog sistema zemlje u kojoj svjedok boravi i pravosuđa BiH putem mehanizama međunarodne pravne pomoći.


  Svjedočenje svjedoka iz BiH na suđenju pred sudom u inostranstvu

  Obzirom da je svjedočenje putem video-linka predstavlja uobičajenu praksu, pravosudne institucije u zemljama Evropske unije često koriste ovaj pristup realizaciji svjedočenja svjedoka iz BiH. Saradnja sa pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini i pozivanje svjedoka se realiziraju putem mehanizama međunarodne pravne pomoći. 

  • 1 - 1 / 1
  • 1