• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Pravosuđe
 • VSTS BiH
 • O uredu disciplinskog tužioca

  Ured disciplinskog tužioca

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) ima nadležnost (član 17. Zakona o VSTVBiH) da prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima.

  Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) vrši dužnost tužioca (član 64. Zakona o VSTVBiH) u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti sudija ili tužilaca. Ured je odgovoran za procjenu pravne valjanosti pritužbi, istraživanje navoda protiv sudija ili tužilaca o povredi dužnosti, te za pokretanje disciplinskih postupaka i zastupanje predmeta disciplinskih prekršaja pred disciplinskim komisijama Vijeća. Ured pokreće istrage na vlastitu inicijativu ili po pritužbi, koju može podnijeti svaka osoba ili organizacija, a koja mora biti uložena u pismenoj formi ili lično u Uredu disciplinskog tužioca, uz dokaze koji potkrepljuju pritužbu (član 41. stav 1. Poslovnika VSTV-a). Uslov pismene forme ispunjava i slanje pritužbe putem e-maila.

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), na sjednici održanoj 13. i 14. aprila 2017. godine imenovalo je Alenu Kurspahić na dužnost glavnog disciplinskog tužioca Ureda disciplinskog tužioca. Ona je preuzela ovu poziciju od g. Murtezića, koji je tu dužnost obnašao u dva mandata u periodu od jula 2010. godine.

  • 1 - 1 / 1
  • 1