• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj

  02.11.2010.

  Nadležnost drugostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

   

  Okružni sud je nadležan:

   

  1. Prvostepena nadležnost

  a)       da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c)       da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

  d)       da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

   

  2. Drugostepena nadležnost

  a)       da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

  b)       da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

   

  3. Ostalo

  a)       da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;

  b)       da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;

  c)       da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

  d)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

  e)       da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

  f)         da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima;

  g)       da vrši druge poslove određene zakonom.

  Prikazana vijest je na:
  12816 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj

  02.11.2010.

  Nadležnost drugostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

   

  Okružni sud je nadležan:

   

  1. Prvostepena nadležnost

  a)       da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c)       da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

  d)       da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

   

  2. Drugostepena nadležnost

  a)       da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

  b)       da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

   

  3. Ostalo

  a)       da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;

  b)       da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;

  c)       da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

  d)       da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

  e)       da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

  f)         da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima;

  g)       da vrši druge poslove određene zakonom.