• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna nadležnost osnovnih sudova u Republici Srpskoj

  02.11.2010.

  Nadležnost prvostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 26 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

  Osnovni sud je nadležan:

   

  1. U krivičnim predmetima:

  -          da u prvom stepenu sudi:

  a)       za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;

  c)       za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud;

  d)       u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

   

  -          da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  -          da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

  -          da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

  -          da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

   

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  a)       u svim građanskim sporovima;

  b)       u vanparničnom postupku.

   

  3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu odlučuje:

  c)       u svim prekršajnim predmetima;

  d)       da odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

   

  4. U drugim predmetima:

  a)       da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

  b)       da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

  c)       da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

  d)       da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

  e)       da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

  f)         da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;

  g)       da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to zakonom utvrđeno;

  h)       da vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Prikazana vijest je na:
  13746 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Stvarna nadležnost osnovnih sudova u Republici Srpskoj

  02.11.2010.

  Nadležnost prvostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 26 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

  Osnovni sud je nadležan:

   

  1. U krivičnim predmetima:

  -          da u prvom stepenu sudi:

  a)       za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b)       za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;

  c)       za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud;

  d)       u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

   

  -          da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  -          da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;

  -          da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

  -          da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

   

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

  a)       u svim građanskim sporovima;

  b)       u vanparničnom postupku.

   

  3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu odlučuje:

  c)       u svim prekršajnim predmetima;

  d)       da odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

   

  4. U drugim predmetima:

  a)       da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

  b)       da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

  c)       da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

  d)       da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

  e)       da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

  f)         da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;

  g)       da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to zakonom utvrđeno;

  h)       da vrši druge poslove određene zakonom.