• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Посао у правосуђу
 • Именовања
 • Именованја носилаца правосудних функција

  Именовања носилаца правосудних функција

  ВСТС БиХ у домену именовања носилаца правосудних функција има надлежност да, у складу са законским овлаштењима, именује:

  • судије, укључујући предсједнике судова, судије поротнике и додатне судије у све судове на државном, ентитетском, кантоналном, окружном, основном и општинском нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, са изузетком уставних судова ентитета Босне и Херцеговине, 
  • главне тужиоце, замјенике главног тужиоца и тужиоце у сва тужилаштва на државном, ентитетском, кантоналном и окружном нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, 
  • стручне сараднике у опћинским судовиме у Федерацији Босне и Херцеговине, 
  • даје приједлоге надлежним органима у вези са њиховим предлагањем и избором судија Уставног суда Републике Српске и именовањем судија у Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине.
  • 1 - 1 / 1
  • 1