• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Сервиси
 • Правосудни информациони систем у служби грађана
 • Видео-конференциони систем у правосуђу БиХ

  Видео конференцијски систем у правосуђу Босне и Херцеговине

  06.07.2015.

  Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ) је, кроз пројекте финансиране из ИПА 2009 и ИПА 2010 средстава Европске уније у 2013. години, имплементирало видео-конференцијски систем у босанскохерцеговачком правосуђу. Успоставом овог система је створена могућност саслушања свједока са удаљених локација путем видео линка при провођењу главног претреса. Првобитно, видео-конференцијским системом је повезано 28 институција у оквиру правосуђа Босне и Херцеговине, при чему су, имплементацијом система, омогућена његова будућа проширења и повезивање већег броја институција. Проширење система и његова имплементација у додатних седам тужилаштава је реализирана током 2014. године кроз пројект „Јачање тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“, којег финансира Швајцарска. Почетком 2015. године испуњени су технички услови за успоставу видео линка са правосудним институцијама у иностранству чиме је омогућено саслушање свједока из иностранства у предметима који се воде пред судовима у Босни и Херцеговини, у складу са важећим законским процедурама о остваривању међународне правне помоћи.

  Видео-конференцијски систем пружа неколико могућности у погледу кориштења у оквиру судских поступака:


  Исказ свједока из једног града на главном претресу у суду који се налази у другом граду у БиХ

  У случају да свједок није у могућности путовати у мјесто у коме се одржава главни претрес, свједочење у оквиру главног рочишта може бити реализирано путем видео-конференцијског система. Услов за ово је да суд који води поступак буде повезан видео-конференцијским системом, као и суд из чијих просторија ће бити реализирано свједочење. Правосудне институције у БиХ које су повезане видео-конференцијским системом су наведене у овој листи. Уколико свједок није у прилици путовати због свједочења, потребно је да суду искаже интерес за свједочење путем видео линка као алтернативу физичком доласку у суд на главни претрес. На основу захтјева свједока, суд подузима радње како би се омогућило свједочење путем видео-линка.


  Свједочење заштићеног свједока из издвојене просторије или другог суда

  Видео-конференцијски систем омогућава примјену мјера заштите идентитета свједока, и то помоћу „скрембловања“ аудио и видео сигнала који резултира искривљењем гласа и приказа свједока, чиме се штити његов идентитет. Ова врста свједочења може бити реализирана из издвојене просторије или другог суда, зависно од мјера које је неопходно подузети, односно, од стања и могућности свједока да буде у суду у коме се одржава суђење. 


  Свједочење свједока из иностранства на суђењу пред неким од судова у БиХ

  Слично реализацији свједочења свједока из другог града унутар БиХ, свједок који није у могућности физички присуствовати главном претресу може свједочити из правосудне институције у граду, односно земљи у којој борави путем видео линка. Правосуђа у већини европских земаља такођер имају успостављене видео-конференцијске системе који имају могућност повезивања са видео-конференцијским системом у правосуђу БиХ. Осим постојања техничких услова за свједочење путем видео-линка, неопходно је успостављање сарадње између правосудног система земље у којој свједок борави и правосуђа БиХ путем механизама међународне правне помоћи.


  Свједочење свједока из БиХ на суђењу пред судом у иностранству

  Обзиром да је свједочење путем видео-линка представља уобичајену праксу, правосудне институције у земљама Европске уније често користе овај приступ реализацији свједочења свједока из БиХ. Сарадња са правосудним институцијама у Босни и Херцеговини и позивање свједока се реализирају путем механизама међународне правне помоћи. 

  • 1 - 1 / 1
  • 1