• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Правосуђе
 • ВСТС БиХ
 • O uredu disciplinskog tužioca

  Уред дисциплинског тужиоца

  Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће) има надлежност (члан 17. Закона о ВСТВБиХ) да прима притужбе против судија и тужилаца, води дисциплинске поступке, утврђује дисциплинску одговорност и изриче дисциплинске мјере судијама, судијама поротницима, додатним судијама и тужиоцима.

  Уред дисциплинског тужиоца (у даљем тексту: Уред) врши дужност тужиоца (члан 64. Закона о ВСТВБиХ) у вези са наводима који се тичу повреда дужности судија или тужилаца. Уред је одговоран за процјену правне ваљаности притужби, истраживање навода против судија или тужилаца о повреди дужности, те за покретање дисциплинских поступака и заступање предмета дисциплинских прекршаја пред дисциплинским комисијама Вијећа. Уред покреће истраге на властиту иницијативу или по притужби, коју може поднијети свака особа или организација, а која мора бити уложена у писменој форми или лично у Уреду дисциплинског тужиоца, уз доказе који поткрепљују притужбу (члан 41. став 1. Пословника ВСТВ-а). Услов писмене форме испуњава и слање притужбе путем е-маила.

  Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ), на сједници одржаној 13. и 14. априла 2017. године именовало је Алену Курспахић на дужност главног дисциплинског тужиоца Уреда дисциплинског тужиоца. Она је преузела ову позицију од г. Муртезића, који је ту дужност обнашао у два мандата у периоду од јула 2010. године.

  • 1 - 1 / 1
  • 1