• logo
 • osnovna stranica
 • Portal pravosuđa Bosne i Hercegovine

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Контакт
 • Корисни линкови
 • Корисни линкови

  Корисни линкови

  Линкови на wеб странице правосудних инситуција и правничких асоцијација у БиХ и регији.


  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  www.уставнисуд.ба – Уставни суд Босне и Херцеговине

  www.уставнисудфбих.ба – Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине

  www.уставнисуд.орг – Уставни суд Републике Српске

  www.судбих.гов.ба – Суд Босне и Херцеговине

  хттпс://всуд-фбих.правосудје.ба/ – Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине

  хттпс://всуд-рс.правосудје.ба/ – Врховни суд Републике Српске

  www.адвокомфбих.ба – Адвокатска/одвјетничка комора ФБиХ

   

  ЦРНА ГОРА

  www.уставнисудцг.цг.yу – Уставни суд Црне Горе

  www.судови.цг.yу – Судови Републике Црне Горе

   

  ХРВАТСКА

  www.усуд.хр – Уставни суд Републике Хрватске

  www.всрх.хр – Врховни суд Републике Хрватске

  www.втсрх.хр – Високи трговачки суд Републике Хрватске

  www.управнисудрх.хр - Управни суд Републике Хрватске

  www.судацка-мреза.хр – Судачка мрежа Републике Хрватске

  www.правосудје.хр – Министарство правде Републике Хрватске

   

  МАКЕДОНИЈА

  www.усуд.гов.мк – Уставни суд Републике Македоније

  www.врховен.суд.мк – Врховни суд Републике Македоније

   

  СЛОВЕНИЈА

  www.ус-рс.си – Уставни суд Словеније

  www.содисце.си – Врховни суд Словеније

   

  СРБИЈА

  www.уставни.суд.ср.гов.yу – Уставни суд Републике Србије

  www.врховни.суд.србија.yу – Врховни суд Републике Србије

   

  МЕЂУНАРОДНИ СУДОВИ

  www.ецхр.цое.инт/ецхр - Европски суд за Људска Права

  хттпс://цуриа.еуропа.еу - Европски суд у Луксембургу

  www.ицц-цпи.инт – Међународни Кривични Суд

  www.ун.орг/ицтy/ - Међународни кривични суд за бившу Југославију

  www.ицтр.орг - Међународни кривични суд за Руанду

  www.ицј-циј.орг – Међународни Суд правде

   

  ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

  Едукација

  www.илеарн.гов.ба - Информациони систем за управљање процесом организације обуке (ТМС)

  www.фбих.цест.гов.ба  - Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине

  www.рс.цест.гов.ба - Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској

  www.цосцг.орг - Центар за едукацију носилаца правосудне функције Црне Горе

  www.пак.хр - Правосудна академија Републике Хрватске

  www.јпацадемy.гов.мк - Академија за обуку судија и тужилаца Републике Македоније

  хттпс://www.мп.гов.си/си/деловна_подроцја/центер_за_изобразевање_в_правосодју/

  Центар за образовање у правосуђу Републике Словеније

  www.пцсрбија.орг.рс - Правосудни центар Републике Србије

  www.ејтн.нет  - Европска мрежа за обуку у правосуђу

  www.цое.инт/лисбон-нетwорк  - Лисабонска мрежа


  Министарства правде

  www.мпр.гов.ба  - Министарство правде Босне и Херцеговине

  www.гов.ме  - Министарство правде Црне Горе

  www.правосудје.хр/дефаулт.асп  - Министарство правосуђа Републике Хрватске

  www.правда.гов.мк  - Министарство правде Републике Македоније

  www.мп.гов.си - Министарство за правосуђе Републике Словеније

  www.мправде.ср.гов.yу  - Министарство правде Републике Србије


  Судска и тужилачка вијећа

  хттпс://вств.правосудје.ба/ - Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине

  www.судскисавјет.гов.ме - Судски савјет Црне Горе

  www.дсв.правосудје.хр - Државно судбено вијеће Републике Хрватске

  www.содни-свет.си  - Судско вијеће Републике Словеније

  www.енцј.еу - Европска мрежа правосудних вијећа

  11069 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1